Kulturens kraft och The White Moose Project

Just nu målas det för fullt på fastigheter runt om i Värmland. Här pågår nämligen Artscape – en StreetArt-festival där flera fastigheter i olika delar av länet kommer att bli förskönade av konst. 23 artister, konstnärer, kommer att arbeta mellan den 24 juli och den 18 augusti. Förutom målningar på fastigheternas väggar har det också varit workshops och seminarier på temat.

Värmland är mycket traditionell kultur. Ferlin, Fröding, Lagerlöf, Berättarladan, Wermland Opera, Värmlandsteatern, Lars Lerin, Museer, mängder av festivaler, musikscener och dans – för att bara nämna något av allt som Värmland har att erbjuda. Artscape bidrar dock med något som vi inte har, det breddar och berikar ett redan rikt kulturutbud.

StreetArt kan öka nyfikenheten för konst hos människor som vanligtvis inte är intresserade av kultur. Stadsbilden förändras och förädlas. Tomma ytor färgsätts av välkända svenska och internationella konstnärer. Inspirerande konstverk gör orten lite vackrare över lång tid när konstnärerna skapar platsspecifika verk med mening och sammanhang. The White Moose -Project, som projektet kallas är Artscapes största evenemang hittills och inkluderar 10 kommuner i Värmland.

Ett brett och rikt kulturliv skapar tillväxt och är en av de viktigaste konkurrensfördelarna som en stad och region kan ha. Kulturella och kreativa näringar utgör en växande del av den totala ekonomin och blir en allt viktigare del när man pratar tillväxt på längre sikt.

Det är många som varit med och bidragit till att projektet är möjligt att genomföra. Fastighetsägarna runt om i de olika orterna och fastighetsägarföreningen är några av dessa. Med ett större och bredare kulturutbud så ökar möjligheten att attrahera fler kreativa och kunskapsintensiva människor. Med fler människor underlättas fler investeringar och nya företag. Kultur fungerar också som en bra marknadsförare för regionen.

Kulturella aktiviteter skapar liv och rörelse i en ort och kan förnya miljöer som känns otrygga och nedgångna. På lite längre sikt kan det leda till ökade möjligheter för fastighetsutveckling, nyproduktion och större etableringstryck på befintliga lokaler i de olika orterna runt om i Värmland.

Att Fastighetsägarna bidrar till Artscape har således inte bara varit bra utan kanske rent av nödvändigt. Det stärker samarbetsklimatet mellan fastighetsbranschen, kommunerna och övrigt näringsliv, och förhoppningsvis skapas former för kontinuerligt stadsutvecklingsarbete som på olika sätt kan bidra till att stärka de olika orternas attraktionskraft och en tillväxt i hela länet.

Publicerat av

Maria Frisk

Maria Frisk

Maria Frisk är ansvarig för näringspolitiska frågor i Dalsland och Värmlands län. Hon har varit kommunalråd i sex år och suttit tio år i kommunfullmäktige i Karlstad. Hon har dessutom varit ordförande i stadsbyggnadsnämnden, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tillväxtutskottet. Maria har en doktorsexamen inom kulturgeografi.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *