Vilka är de bakomliggande orsakerna till Stockholms sopkaos?

Den arbetskonflikt som i somras startade med en vild strejk bland ett antal anställda hos Reno Norden är avslutad efter det att Arbetsdomstolen dömde till arbetsgivarens fördel. I samband med detta var det många anställda som valde att sluta. Entreprenören Reno Norden har nyanställt personal, men i nyhetsflödet uppdagas nu vad som till stor del är orsaken till varför problemen med sophanteringen består. I såväl radiointervju med Reno Nordens vd som det pressmeddelande som företaget gått ut med framgår vilka metoder som ”Stockholms sopgubbar” använder för att sabotera för de miljöarbetare som nyanställts och för de som arbetar kvar.

Detta är såklart ett helt oacceptabelt beteende som skapar ytterligare svårigheter för Reno Norden att utföra sitt uppdrag gentemot Stockholm Vatten och Avfall som ansvarar för hämtningen av hushållsavfallet. Som kunder till Stockholm Vatten och Avfall drabbas fastighetsägare som nu vittnar om överfulla soprum och merkostnader för sanering och städning. Detta går ut över boende och till slut samhället i stort.

Situationen förbättras i takt med att nya miljöarbetare får kunskap om rutiner och på så sätt bidrar till att entreprenören kommer i kapp. Fortfarande finns brister i kännedom om vilka nycklar som ska användas, i synnerhet när det förekommit sabotage med nyckelknippor (borttagande av märkning och ditsättande av extranycklar) vars enda syfte varit att försvåra för nya miljöarbetare. Vad vi inte får glömma bort är att de nycklar som entreprenören har tillgång till är fastighetsägarens egendom. Att enskilda miljöarbetare använder dessa som slagträ i en arbetskonflikt är synnerligen olyckligt. Det är därför viktigt att fastighetsägare och Stockholm Vatten och Avfall har en tät och konstruktiv dialog om hur utvecklingen inom området bör ske. Kan vi förebygga liknande situationer med digitala lås? Med tillräckligt smarta system kan det då räcka med ett fåtal elektroniska nycklar för att få tillgång till soprummen.

Fastighetsägarna Stockholm jobbar för att sophämtningen ska fungera så smidigt som möjligt och att fastighetsägare ska återfå kontrollen över sina soprum. Vi för en löpande dialog med Stockholm Vatten och Avfall där fokus ligger på att få ett grepp om situationen och hitta konkreta lösningar för den akuta situationen. Med det kommer också att behövas långsiktiga spelregler som tar sikte på ett system med en smart och smidig avfallshantering som fungerar i alla led.

Vi kommer att fortsätta informera våra medlemmar kontinuerligt om vad som händer i frågan. På Stockholm Vatten och Avfalls hemsida kan du läsa mer om vad du som fastighetsägare kan göra för att underlätta situationen. Tillfälliga containrar finns i de områden där det fortfarande finns brister i hämtningen. Här hittar du en karta över var containrarna finns utplacerade.

För att få kompensation för utebliven sophämtning är det viktigt att du som fastighetsägare anmäler detta i enlighet med den tjänstegaranti som Stockholm Vatten och Avfall lämnar. Läs mer här.

Publicerat av

Anni Carpelan

Anni Carpelan

Utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm

4 reaktioner på ”Vilka är de bakomliggande orsakerna till Stockholms sopkaos?”

  1. Har ingen kommit på idén att Stockholm Vatten kan be alla fastighetsägare om en ny soprumsnyckel? Ingen fastighetsägare lär väl ha något emot det och det skulle lösa problemet snabbt.

    Hur vore det att ni för fram det?

    1. Problem med nycklar råder inte över hela staden men där så är fallet sker en dialog mellan den enskilde fastighetsägaren och Stockholm Vatten och Avfall, vanligtvis i samband med att fastighetsägaren anmäler utebliven hämtning. Men vi tar med oss frågan i vårt fortsatta samtal med Stockholm Vatten och Avfall, särskilt med tanke på att en lösning med fysiska nycklar är mycket sårbar och ohållbar i ett längre perspektiv.

  2. Hej, i artikeln anges att fastighetsägarna är kunder till Stockholm Vatten och Avfall AB. Detta är emellertid fel. Något sådant kundförhållande eller civilrättsliga avtal föreligger inte. Stockholm Vatten och Avfall AB:s kund är i aktuellt avseende Stockholms stad, som har det obligatoriska ansvaret för renhållningen enligt 15 kap. 8 § miljöbalken. Detta ansvar kan inte överlåtas på annan och ingen annan än Staden eller den som Staden anlitar får enligt 21 § samma balk ta befattning med kommunalt hushållsavfall. Det kundförhållande som förespeglas i artikeln är en missuppfattning som bygger på att Staden, inom ramen för sitt renhållningsmonopol, har beslutat om renhållningsordning och en obligatorisk renhållningstaxa som ska betalas av alla fastighetsägare i Stockholm. Staden har sedan förordnat (jml. 27 kap. 4 § miljöbalken) att sådan betalning som rätteligen ska ske till staden istället ska ske direkt till Stockholm Vatten och Avfall AB. Därifrån till ett regelrätt avtals- och kundförhållande är emellertid långt. En fastighetsägare kan exempelvis inte rikta talan om skadestånd för avtalsbrott gentemot Stockholm Vatten och Avfall AB, eller vidta andra inomobligatioriska rättsåtgärder gentemot bolaget. Brister i fråga om avfallshämtning m.m. är det således ytterst Stadens som ansvarar för, inte Stockholm Vatten och Avfall AB.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *