En digital infrastruktur för människor närmre varandra

Under denna rubriken hade jag förmånen att prata på Business Arenas Framtidsforum 21 september. Här är mitt manus:

Få begrepp rymmer så starka kontraster som digitalisering.

Å ena sidan – OPERSONLIGT OCH DISTANSERAT
Den del av digitaliseringen som handlar om automatisering och robotisering. Och det faktum att den digitaliserade och virtuella världen har blivit en parallellvärld till att ses ”i köttet”.

Å andra sidan – MÄNSKLIGT OCH NÄRA
Digitaliseringen sätter människan i fokus och för människor närmare varandra.

Jag vill lyfta tre aspekter på det mänskliga och nära.

1. Självkörande fordon möjliggör en finmaskigare stad. Experterna räknar med att vi kommer att se självkörande bussar i trafik (utanför testområden) inom 10-20 år. Dessa knyter samman staden. Platser som tidigare haft svag infrastruktur, kommer närmare, blir mer nåbara och bättre lägen skapas
Det rimmar väl med nya RUFSen där Sammanhållning är en av strategierna. Förstärk processer för en sammanhållen region med en social och kulturell mångfald – bryt segregerande processer står det där. Segregationen kan minska när staden blir mer finmaskig och fler områden blir nåbara. Människor kommer närmare varandra.

2. Sensorer och BIG-data kan bidra till en mer mänskligt anpassad stad jämfört med de planeringsideal vi såg under vissa tider förra århundradet. De data som sensorer genererar skapar ett helt nytt informationsunderlag som påverkar fastighets- och stadsutvecklingen. Big data gör att förvaltningen och utvecklingen av våra städer kan fokusera på alla människor som lever i städerna. Flöden och beteenden hamnar i fokus i planeringen men det kan också handla om mer praktiska driftaspekter som t ex sensorer längs elljusspår och gator som tänds vartefter någon springer eller kör där, eller i form av smarta papperskorgar där tömningarna kan anpassas till människors beteenden inte till tider som passar ett schema. Genom digitaliseringen kan vi skapa en programmerbar stad som kan uppdateras utifrån invånarnas skiftande behov och önskemål. Staden kommer närmare människan.

3. Digitaliseringen har berett vägen för konsumentdrivna plattformar som Google, Apple och telekombolag att vända sig direkt mot konsument med personliga, skräddarsydda erbjudanden. Digitala tjänster skapar direktkontakt mellan tjänsteutövare, möjliggör matchning och möten utan mellanhänder, såsom Uber, Airbnb, LoopRocks mm. Men såklart också mellanmänskliga möten alltifrån Tinder eller Instameet och grannskapsnätverk.

Gemensamt är att människan och användaren kommer i fokus.

MEN
Det finns en relation där parterna istället riskerar att glida isär – hyresvärden och hyresgästen.

I en värld av plattformar och alla de tjänster som möjliggörs i anslutning till våra hem och arbetsplatser är det intressant för många att komma in i fastigheten. Digitaliseringen har sänkt trösklarna in i fastigheten och många står nu både på farstun, i hallen och gud vet var i huset😉 för att erbjuda service, tjänster och leveranser till hyresgästen. En fastighetsägare som passivt ser på när detta händer riskerar att tappa sin relation till hyresgästen. Istället är det plattformsföretagen som har kunskapen och relationen med hyresgästen. Medan hyresvärden, fastighetsägaren, riskerar att bli en legotillverkare långt bak i näringskejan.

Allt fler fastighetsbolag har på senare tid börjat hitta sin roll och sitt sätt att genom digitaliseringens möjligheter utveckla sin affärsmodell.

Vi är bara i början på denna resan med fastigheten som tjänsteplattform.

 

Publicerat av

Helena Olsson

Helena Olsson

Chef stadsutveckling samhälle, Fastighetsägarna Stockholm. Urban smånörd som gillar stad och dynamik, mat och musik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *