Mobilitetstjänster är en viktig komponent i ett innovativt och modernt samhällsbygge

Den här veckan är det den Europeiska mobilitetsveckan som i år har temat ’Sharing gets you further’. För många växande städer är frågan om smart, hållbar och bättre framkomlighet en av planerarnas främsta utmaningarna. När trängseln ökar och markvärden stiger, ökar behovet av att se över prioriteringar i gaturummet för att främja framkomlighet och optimera användningen av gatumark. Trafikplanerarnas arbete handlar mycket om att styra över till kapacitetsstarka transporter (kollektivtrafik, cykel och gående) och att vika gatumarken till förmån för människor och fordon i rörelse framför stillastående diton (varken köer eller gatuparkering anses önskvärt).

Vid sidan om den traditionella stadsplaneringen möjliggör genomslaget av delningsekonomi och digitalisering en effektivare användning av delade resurser och ungdomsundersökningar visar hur i unga är mer intresserade av att använda, inte att äga, prylar (inklusive bil). Sammantaget kan vi konstatera att mobilitetstjänster kommer att vara en viktig komponent i ett innovativt och modernt samhällsbygge.

Det händer mycket i frågan just nu. Härom veckan bjöd KTH och Trafikutredningsbyrån in till en konferens om bostäder, parkeringstal och mobilitetstjänster inom ramen för projektet Innovativ parkering. En blandning av akademi, kommun- och fastighetsfolk fick lyssna till erfarenheter från flera städer i Europa, bland annat två exempel på Mobility as a Service (MaaS) i Helsingfors och Wien.

I Helsingfors finns sedan knappt ett år tillbaka appen Whim, som erbjuder en prenumeration på olika mobilitetslösningar. Tanken med appen är att erbjuda ett reellt alternativ till egen bil genom att i ett paket erbjuda både kollektivtrafik, hyrbil och taxi. För 249 euro i månaden ingår utöver gratis kollektivtrafik åtta taxiresor på ungefär en mil och två dagars användning av hyrbil. Den som hellre vill ha hyrbil en långhelg kan istället ha en lösning med hyrbil i fyra dagar och skippa ett antal taxiresor. I somras gick Toyota in och investerade 10 miljoner euro i Whim. Det blir en allt mer vanlig syn att företag i ”gamla” branscher investerar i nya tech-bolag. Det är en smart strategi för de företag som vill förnya, lära och positionera sig.

Sampo Hietanen, MaaS Global

I Wien är målet att kollektivtrafik, gång- och cykeltrafikens andel ska uppgå till 80 procent år 2025. Idag är andelen 29 procent. Några ingångsvärden är mobilitetstjänster som erbjuder en variation av transportmedel för alla typer av tillfällen, sänkta byggkostnader genom att spara på p-platser och ökat fastighetsvärde. Ett koncept är MO.Point, mobilitetspunkter, som samlar uthyrning av elcyklar, elbilar, en elektrisk lådbil och kombibil.

Vi kommer definitivt se utbudet av mobilitetstjänster att växa framöver. Stockholms Lokaltrafik (SL) arbetar med möjligheten att öppna upp SL-kortet för privata aktörer som erbjuder innovativa resetjänster i form av bilpooler, samåkning och taxi. I de flexibla parkeringstalen som tillämpas i Stockholms stad kan erbjudande av mobilitetstjänster ge möjlighet att sänka p-talet för bostadsbyggande. Denna typ av initiativ skapar en efterfrågan för den som kan utveckla en bra affärsmodell för mobilitetstjänster. Men det finns också utmaningar på användarsidan. Å ena sidan kommer beteendeförändringarna från alla de som är van vid egen bil utanför dörren inte att gå lika fort som teknik- och logistikutvecklingen. Å andra sidan finns idag en utbudsbrist för att tillmötesgå den unga generation som inte intresserar sig för att äga allt. Som Sampo Hietanen, VD på MaaS Global, som ligger bakom Whim sa ”Ingen erbjuder unga som inte vill ha bil frihet.”

Publicerat av

Helena Olsson

Helena Olsson

Chef stadsutveckling samhälle, Fastighetsägarna Stockholm. Urban smånörd som gillar stad och dynamik, mat och musik.

En reaktion på “Mobilitetstjänster är en viktig komponent i ett innovativt och modernt samhällsbygge”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *