Retroaktivt bygglovsförbud sabbar digitaliseringen

Fastighetsägarna har i sitt remissvar på Klimatanpassningsutredningens betänkande avstyrkt tankarna på retroaktiva bygglovsförbud.

Motivet för vårt avstyrkande är i huvudsak att det strider mot Plan- och bygglagens funktionssätt. Bygglovsskedet är inte avsett för att i efterhand hantera saker som hör hemma i detaljplaneskedet. PBLs grundfunktionssätt är att om en potentiell byggnad uppfyller BBR och detaljplanen ska den få byggas. Denna huvudregel är smidig och effektiv. Den både förutsätter goda detaljplaner och borgar för att kommuner anstränger sig för att göra väl genomtänkta detaljplaner.

Det vi missade i vårt remissvar var att ta upp att Klimatanpassningsutredningens förslag medför är att det i praktiken omöjliggör effektivisering och digitalisering. Boverkets uppdrag ”Får jag lov?” syftar till skapa digitala verktyg för lov- och byggprocessen.  En förutsättning för att kunna skapa dessa verktyg är att regelverket (PBL) fungerar enligt fastlagda grundprinciper. Införs en möjlighet för kommuner att neka bygglov trots att såväl detaljplan och BBR är uppfyllda blir det oerhört svårt att konstruera det digitala verktyg som skissas på inom ”Får jag lov?”. Frågan är om det inte är omöjligt.

Detta är ytterligare ett skäl varför Klimatanpassningsutredningens förslag inte bör genomföras. Tillåt inte att PBLs grundfunktionssätt sabbas. Då sabbas också digitaliseringsmöjligheten.

 

 

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *