Stadskärnan – en viktig parameter i kommunernas etableringsarbete

Fler och fler vittnar om att företag specifikt frågar om hur stadskärnan mår när det handlar om att etablera en verksamhet på en ny ort. Givetvis är det en viktig parameter när det kommer till att attrahera kompetens till sin verksamhet – för vi vet att människor i första hand inte flyttar till jobb utan att man vill bo där man trivs. Och lyckas stadskärnan vara en attraktiv plats och kommunen en attraktiv kommun där man både vill bosätta sig och leva sitt liv – finns också goda möjligheter för företag att hitta bra kompetens till sina verksamheter.

Många kommuner har förstått att stadskärnan är viktig för staden och kommunens utveckling och attraktion, men har likväl svårt att prioritera centrumfrågor i relation till andra externa handelsetableringar. Ofta med facit att centrumhandeln, förutom att konkurrera med e-handel och omkringliggande orter, också ska konkurrera med externhandeln på samma ort.

De generella handelstrenderna visar att dagligvaror, service och restauranger bidrar till tillväxtökningen i stadskärnorna medan sällanköp inte ökar lika mycket. Den trenden förväntas fortgå, inte minst med tanke på e-handeln som är en konkurrent vad gäller sällanköpsvaror. Och just den här trenden är viktig att ha med sig i alla stadskärnors utvecklingsarbete. Hur får vi stadskärnan att inbjuda till möten och mötesplatser där man bara kan vara? Hur skapar vi bra förutsättningar för caféer och restauranger? Och hur möter vi den utmaning som sällanköpshandeln står inför?

Inte minst behöver man fundera på huruvida det finns parallella satsningar på externhandel och stadskärnan som motverkar möjligheten att få fler att satsa i centrum. Om både butiksägare och fastighetsägare ska våga investera i stadskärnan så behöver man veta hur kommunens strategi för externhandeln ser ut.

Många fler kommuner än idag måste våga prioritera! De som bestämmer om handelns utbyggnad måste  prioritera centrumhandeln före externa nyetableringar. Konsekvenserna av att andelen sällanköp i stadskärnan fortsätter minska är nämligen väldigt dåliga. Det innebär att stadskärnans mix av olika utbud minskar och att attraktiviteten sjunker.

En attraktiv stad och en attraktiv kommun har en attraktiv stadskärna. Faller stadskärnans attraktionskraft så faller också den attraktiva staden. Då drabbas näringslivsarbete, möjligheten att få nya etableringar, fastighetsvärdena riskerar att sjunka och därmed också investeringsviljan i både befintliga bostäder och lokaler såväl som nybyggnation. Ett bra centrumutvecklingsarbete och en satsning på stadskärnan är därför, vågar jag hävda, kanske en av de viktigaste bitarna i ett proaktivt etableringsarbete för kommuner i jakten på nya företag och ny arbetskraft.

 

Publicerat av

Maria Frisk

Maria Frisk

Maria Frisk är ansvarig för näringspolitiska frågor i Dalsland och Värmlands län. Hon har varit kommunalråd i sex år och suttit tio år i kommunfullmäktige i Karlstad. Hon har dessutom varit ordförande i stadsbyggnadsnämnden, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tillväxtutskottet. Maria har en doktorsexamen inom kulturgeografi.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *