Vilka sociala hållbarhetskrav väntar framtidens fastighetsägare?

Idag väljer allt fler kommuner att arbeta med social hållbarhet på olika sätt. Tydligast blir det kanske inom planering och byggande av nya bostadsområden och stadsdelar där den sociala hållbarheten kan vara en del av profileringen kring projekten. Vilka krav ställer det i sin tur på framtidens fastighetsägare?

För att dagens och morgondagens fastighetsägare ska vara rustade att möta de förväntningar som kommunerna ställer gör vi på Fastighetsägarna Stockholm en undersökning under hösten 2017 där vi frågar kommunerna i länet vilka sociala hållbarhetskrav man ställer inom framförallt samhällsbyggnadsområdet. Det kommer att bli spännande att se det samlade resultatet och det kommer förhoppningsvis ge oss bättre kunskap om kommunernas arbete.

Social hållbarhet har blivit ett begrepp man pratar om. Det är inte bara inom fastighetsbranschen som det har fått mycket större utrymme och uppmärksamhet under senare år. Oavsett om det handlar om livsmedelsproduktion, turism, industri eller finansiell verksamhet så är det allt fler företag som lyfter den sociala hållbarheten och inte bara den gröna, ekologiska dimensionen som vi är vana vid sedan länge. Och inom fastighetsbranschen blomstrar engagemanget och det finns en flora av olika initiativ som handlar om allt från insatser i utanförskapsområden till samverkan för levande stadsdelar.

Samtidigt leder det till en diskussion om vad social hållbarhet egentligen är och hur ska den mätas? Det enkla svaret hittar vi i FN:s sedan länge vedertagna definitioner. Det mer komplexa svaret är inte lika självklart. Det är enkelt att mäta energiförbrukning och avfallsvolymer, men hur mäter man trygghet och ökad integration kopplat till fastighetsägarens insatser? Och vilka krav ska man ställa på nyttan för det egna bolaget och för samhällsnyttan i stort.

Vi på Fastighetsägarna Stockholm vill bidra till att både öka kunskapen kring social hållbarhet, sprida goda exempel och metoder samt vara med och föra diskussionen om var gränsen går mellan olika aktörers ansvar och mandat. Vi vill också bidra till ökat samarbete både inom branschen och mellan fastighetsägare och andra aktörer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *