Fastighetsbranschens kompetensförsörjning

Många fastighetsföretag har ett behov av att rekrytera ny personal. Det handlar i många fall av förvaltare i någon form, eller kompetens på miljö-och energisidan. Det finns bedömningar som visar på att branschen står inför både stora kompetensbehov och pensionsavgångar de kommande 5 – 10 åren och att rekryteringsbehovet kan vara så stort som 11000 personer fram till 2025.

En långsiktig kompetensförsörjning kommer att vara viktig för den fortsatt positiva utvecklingen av fastighetsbranschen och på många håll kan det vara en utmaning att hitta rätt kompetens. Just därför är samarbetet med universitet och högskolor med den här typen av utbildningar av stor vikt för fastighetsföretagandet.

I Värmland har projektet Tillskottet jobbat med den här frågan under några år. Tillskottet  är ett initiativ från Sveriges byggindustrier och Fastighetsägarna och handlar om att få en ökad kontakt mellan universitet och näringsliv och i förlängningen om att få kompetens att stanna i länet. En kväll per år genomförs därför en stor mässa –Tillskottsdagen-  för att visa på möjligheterna att få spännande jobb inom Värmlands näringsliv, skapa kontakt mellan studenter och företag inom bygg- och fastighetsbranschen. Tillskottsdagen har under flera år skapat jobbmöjligheter, bidragit till att knyta nya kontakter och gett fastighetsbranschens aktörer en naturlig mötesplats i Karlstad/Värmland.

I torsdags var det dags för årets tillskottsdag, och som vanligt var det välbesökt av både studenter och utställare. Förhoppningsvis fick många studenter inspel till uppsatser, möjlighet till praktikplats, anställning och en god bild av vilka möjligheter som finns efter examen – och företagen fick chansen att rekrytera ny kompetent personal.

Publicerat av

Maria Frisk

Maria Frisk

Maria Frisk är ansvarig för näringspolitiska frågor i Dalsland och Värmlands län. Hon har varit kommunalråd i sex år och suttit tio år i kommunfullmäktige i Karlstad. Hon har dessutom varit ordförande i stadsbyggnadsnämnden, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tillväxtutskottet. Maria har en doktorsexamen inom kulturgeografi.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *