Har det skapats en ”Lex Postnord”?

Lex Postnord: ”Missköter du ditt statliga uppdrag tillräckligt illa & tillräckligt länge kommer regeringen med lättnader.”

Är det så man ska se på regeringens lagrådsremiss?

Så enkelt är det inte. Visserligen har Postnord misskött sig grovt. Det har nog inte undgått någon. Det ska de rätteligen ha, och har fått, skarp kritik för. Kritik som de dock inte verkar ta till sig. Mycket lite, om någon förbättring kan skönjas. Inte osannolikt kan det ha att göra med att Postnord hade på känn vilka lättnader som regeringen hade på gång.

Samtidigt går det inte att förneka att brevmängderna har minskat kraftigt och att Postnord måste förhålla sig till det. Trots omorganisering och neddragning av personal har man dock inte lyckats. Neddragning av brevutdelande personal har, utöver de som förlorat sina jobb och ökad stress för de som är kvar, fått konsekvenser för fastighetsägare och boende. Post- eller fastighetsboxar i flerfamiljshus är en bra lösning och bör vara standard vid nyproduktion. Min uppfattning är att det nästan undantagslöst installeras postboxar i nya hus. Det är när Postnord under hot om utdelningsstopp försöker tvinga på postboxar i befintliga hus som det blir skevt och ilska och irritation väcks.

Regeringen väljer nu att inte gå fram med tvingande lagkrav på postboxar. Det är ett lika välkommet som rimligt beslut.

Regering och opposition har enats om att det är oskäligt att via lag tvinga fastighetsägare att bekosta effektiviseringsåtgärder för Postnord. Jag har noterat att facket SEKO uttrycker sin besvikelse över detta. Det tycker jag är märkligt, är anställda upprörda över sina arbetsförhållanden ska missnöje riktas mot sin arbetsgivare. Varför SEKO anser att fastighetsägare och boende ska axla Postnords arbetsgivaransvar har SEKO inte lyckats förklara. Det är också därför som regeringen inte föreslår detta.

Klarar inte Postnord sina åtaganden är det inte tredje part som ska tvingas till att göra investeringar. Det är en mycket rimlig hållning som vi är glada för att fått gehör för hos våra folkvalda politiker. Det är nu viktigt att denna insikt förs över till PTS som ska meddela vilka kraven är för utdelning av postförsändelser.

Vi är många som minns Roy Anderssons reklamfilmer om Posten.

Vi anande då inte hur rätt han skulle få. Då gällde det nedläggning av postkontor, nu gäller det att brev inte delas ut.

”Det var i alla fall en riktig post”

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *