En stadsägare sover inte

Det är stor skillnad på att vara en fastighetsägare som förvaltar sin fastighet och på att vara en stadsägare, som i samverkan med kommun, andra fastighetsägare och näringsidkare aktivt driver utvecklingen av sin stad. Vilken roll man tar är givetvis upp till var och en. Men vill man stärka stadens attraktivitet, bidra till stadens tillväxt och öka värdet på sina fastigheter, då ska man vara en stadsägare.

Utvecklingen av våra städer går nu väldigt fort. Urbaniseringen är stark och frågor som hållbarhet, teknologi och digitalisering präglar framtidens stadsutveckling. Människans behov blir allt mer centralt och ett förändrat konsumtionsbeteende ställer krav på utbud, delningsekonomi och tillgänglighet. Stadskärnan får en allt viktigare betydelse som upplevelsebaserad mötesplats, vilket inte minst framkommer i vår rapport Cityklimatet. Att allt fler verksamheter ser fördelar med att verka i kluster och att arbetsliv och privatliv tenderar att flyta ihop, ökar samtidigt efterfrågan på innovativa och flexibla kontorslokaler.

Det här är utmaningar som ofta ligger ”mellan husen” och som kräver engagemang och samverkan. Nu är det därför hög tid att bestämma sig. Vill vi vara de som skapar och äger framtidens städer eller vill vi sitta kvar i baksätet och slumra?

Publicerat av

Christina Friberg

Christina Friberg

Christina Friberg arbetar hos Fastighetsägarna i Örnsköldsvik som platsansvarig, med förhandlingar och stadsutveckling. Hon har flera års erfarenhet av strategiskt arbete med utveckling av orter, fastigheter och varumärken, både som anställd och i egen regi. På uppdrag har hon arrangerat och genomfört omfattande utbildningar inom platsutveckling och är en uppskattad föreläsare. I grunden har Christina en magisterexamen inom kommunikationsvetenskap kombinerat med examina i internationell PR, fastighetsförvaltning och ledarskap. Hon har flera års erfarenhet inom fastighetsbranschen, med fokus på kommunikation och affärsutveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *