Skatteförslag hotar bostadsbyggandet

Regeringen har en uttalad målsättning om 250 000 nya bostäder till 2020. Samtidigt föreslår samma regering ränteavdragsbegränsningar som slår hårt mot investeringar i fastigheter. Begränsade ränteavdragsmöjligheter riskerar också att fundamentalt ändra på grundregeln att skatt endast betalas av företag som gör vinst. Blir förslaget verklighet kommer fastighetsbolag att få betala skatt trots att de gör förlust och då behöver man ställa sig frågan om detta på sikt kommer att gälla allt företagande i Sverige? Dessutom har Paketeringsutredningen föreslagit ytterligare en höjd skatt på fastighetsföretag. Detta är en ekvation som för mig och många andra är svår att få ihop.

Att dessa förslag kommer i en tid när svensk ekonomi är stark och tillväxten är god är ännu mer förvånande. Paketeringsutredningens förslag medför att fastighetsförsäljningar kommer att försvåras och innebär därmed en käpp i hjulet för fortsatt nödvändig omstrukturering i branschen. Den överbeskattning som drabbar just fastighetsbranschen, kommer sannolikt att medföra att färre har möjlighet att investera i fastigheter och att andra investeringsalternativ blir mer intressanta. Om regeringen väljer att gå vidare med paketeringsutredningens förslag, samtidigt som möjligheterna till ränteavdrag minskar kommer det slå hårt mot bostadsbyggandet. Färre investeringskalkyler går ihop och det gör att färre kommer att investera i nyproduktion av hyresrätter.

Ett av våra viktigaste uppdrag är nu att få politiken att se det som för oss i branschen är så självklart. Om regeringens förslag om kraftigt begränsade ränteavdrag genomförs säger de också ja till minskat bostadsbyggande, uppskjutna eller helt uteblivna renoveringar av befintliga bostäder och minskade investeringar i kontors- och affärslokaler. Regeringens ambitioner om att öka nyproduktionen av bostäder, få fler människor i arbete och stärka tillväxten är därmed rejält motarbetade av dem själva.

Varför föreslår man då något som är så kontraproduktivt? Svaret är både enkelt och skrämmande. Allt har sin grund i ett felaktigt antagande och uttalande från förra alliansregeringen att branschen skulle vara underbeskattad, så är inte fallet och det har till och med den egna utredningen visat. Branschen bidrar varje år med ca 80 miljarder i skatteintäkter till staten, vilket exempelvis gott och väl täcker statens kostnader för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Men varför väljer man i det läget att ändå gå vidare med förslagen och då dessutom med ett förslag beträffade ränteavdragsbegränsningar som är betydligt tuffare än vad EU kräver? Kanske för att utredningar och förslag avlöser varandra i en aldrig sinande strid ström och att ingen därför förstår helheten och har ansvaret för densamma samt dess konsekvenser…

Publicerat av

Björn Söderholm

Björn Söderholm

VD Fastighetsägarna MittNord Västeråsare med bred erfarenhet från olika ledande befattningar i entreprenad-, teknikkonsult- och fastighetsföretag. Jag brinner för företagande, tillväxtfrågor och samhällsutveckling i stort. Att då få arbeta i en branschorganisation vars medlemmars verksamheter är en så stor del av samhällsbyggandet är en fantastisk förmån och möjlighet i det avseendet. Har arbetat hos Fastighetsägarna sedan våren 2011.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *