Det grova våldet måste få ett slut

Måndag morgon. Medierna rapporterar om ännu en dödsskjutning i Stockholmsregionen. Den här gången i Rissne. I fredags skrev jag om det grova, dödliga våldet tidningen i Fastighetsnytt

Trygghet och säkerhet är fundamentalt och viktigt för hela samhället. Det är en högprioriterad fråga för fastighetsägare och bransch, men förblir ett område där stat och kommun måste ta sitt huvud- och helhetsansvar för att på allvar förebygga och motverka alla former av kriminalitet. Den våldsamma utvecklingen och användningen av tunga vapen är en högst akut fråga och ett rent underkännande av en statlig kärnuppgift – att garantera medborgarnas trygghet. Det får aldrig bli så att vi börjar vänja oss vid våldet och att det normaliseras.

Arbetet med att förebygga kriminalitet, stärka integrationen, skapa trygga, hållbara stadsdelar och till sist ett öppet samhälle med god ekonomisk tillväxt måste ske hela tiden. Både på kort och lång sikt. Utmaningarna i Stockholmsregionen är idag stora. Det går inte att bara vänta på att politiker och myndigheter ska hitta fungerande lösningar. Fler måste engagera sig och så sker också. Det gäller företagare och civilsamhälle – inte minst fastighetsägare och andra lokala samhällsaktörer.

Det handlar både om att bidra till en långsiktig samhällsplanering för att skapa förutsättningar för en mindre segregerad stad och om initiativ som gör skillnad här och nu för de boende. Många fastighetsägare har länge tagit ett stort ansvar, lagt stora resurser på ökad trygghet i form av brottsförebyggande åtgärder och det finns en vilja att ta fler och nya initiativ inom ramen för arbetet med den sociala hållbarheten. Det kan handla om praktikplatser och möjlighet till sommarjobb, kulturupplevelser, eller samverkan för att skapa trygga miljöer och stöd till föreningslivet. Men dessa insatser undergrävs om inte staten och kommunerna tar sitt ansvar för det som är offentliga kärnuppgifter, så som att garantera trygghet och säkerhet. Nu krävs handling. Fastighetsägare kommer fortsätta att ta sitt långsiktiga ansvar och söka nya former för samverkan. Men detta kan inte och ska inte ersätta det offentligas ansvar för grundläggande trygghet och säkerhet och sätta stopp för den tunga brottsligheten där människor mister livet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *