Kris för trygghet och tillit i socialt utsatta områden

Idag släppte Brottförebyggande rådet (Brå) en ny rapport som visar och bekräftar ett mycket allvarligt läge när det gäller otryggheten i socialt utsatta områden. Det rör vardagen för mellan 500 000 – 600 000 invånare, eller 5 -6 procent av befolkningen. Ca 40 procent av de som bor i dessa områden känner sig otrygga utomhus på kvällen och bland kvinnorna upplever en majoritet att de är otrygga, vilket nästan är dubbelt så många jämfört med kvinnor i andra urbana områden, konstaterar Brå. Dessutom ligger förtroendet för rättsväsendet och polisen på mycket låga nivåer, samtidigt som parallella rättssystem har blivit en verklighet och en tystnadskultur breder ut sig i vissa grupper, enligt Brå.

Bakgrunden till detta är utbredda brotts- och ordningsproblem, menar Brå som intervjuat boende och aktörer och analyserat bakomliggande orsaker. Öppen narkotikaförsäljning, skadegörelse, nedskräpning och allvarliga trafikbrott påverkar boendemiljön, och några av områdena drabbas under perioder av mycket all­varlig våldsbrottslighet.

I rapporten lyfter Brå även fram problematiken kring trångboddhet som en faktor till den höga otryggheten. Den utbredda bostadsbristen är naturligtvis ett mycket stort problem och svårigheten att få ett förstahandskontrakt slår allra hårdast mot de som är minst etablerade i samhället.

Av både välvilja men ofta i avsikt att tjäna pengar på andras utsatthet leder detta till s.k. ”madrassuthyrning” där människor i princip får tak över huvudet, en madrass på golvet tillsammans med många andra bostadslösa. Det för ofta med sig att man inte är skriven där man bor, flyttar runt och att man inte kan etablera sig i ett eget hem. Detta leder i sin tur att många uppehåller sig planlöst utomhus i närområdet.

Brå skriver i rapporten att ”Männens dominans i det offentliga rummet är slående. Vid vissa platser och tider på dygnet är kvinnorna från­varande eller i klar minoritet. Denna separering av kvinnor och män kan bidra till att förklara kvinnors högre upplevda otrygg­het och många av de synliga brottsproblemen i områdena.”

Trygghet, integration och ansvarsfulla relationer är Fastighetsägarna Stockholms prioriteringar i det sociala hållbarhetsarbetet. Trygghet och säkerhet är fundamentalt och viktigt för hela samhället för att stärka tilliten. Arbetet med att förebygga kriminalitet, stärka integrationen, skapa trygga, hållbara områden sker varje dag och är högt prioriterade frågor för enskilda fastighetsägare och för fastighetsbranschen, men förblir ett område där det offentliga måste ta sitt ansvar för att underlätta integration och på allvar förebygga och motverka alla former av kriminalitet.

Budskapet från den nya rapporten är viktigt och glasklart; situationen i de socialt utsatta områdena är allvarlig. Utvecklingen måste vändas. Många kan och vill vara med och bidra och ta ansvar, men ingen annan än staten kan och ska ta helhetsansvar för att bekämpa brottsligheten och garantera tryggheten. När polis och rättsväsende drar sig tillbaka, tar andra krafter över. Det är kris för trygghet och tillit när boende tvingas anpassa sig efter de kriminella.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *