Stockholm på Mipim 2018

Fastighets- och regionmässan Mipim (Le marché international des professionnels de l’immobilier) i den sydfranska staden Cannes är världens största årliga internationella mötesplats för aktörer inom samhällsbyggnad. I år kom det under andra veckan i mars närmare 26 000 besökare, varav 2 600 utställare, från över 100 olika länder. Av dessa är ungefär 5 400 fastighetsinvesterare. Drygt 1 000 av Mipimbesökarna är svenska politiker, fastighetsägare, fastighetskonsulter och andra aktörer med fokus på samhällsbyggnad.

En viktig mötesplats för fastighetsägare och politiker

Mipim är därför en av de viktigaste mötesplatserna för kommunala politiker och tjänstemän och för oss i fastighetsbranschen i Stockholm. Många av Fastighetsägarnas största medlemmar finns på mässan, men också en del små. För våra medlemmar är deltagande på Mipim viktigt, inte minst ur ett affärsperspektiv, och därför är det också viktigt för Fastighetsägarna Stockholm att finnas på plats. Som branschorganisation ska vi finnas med på de arenor som är viktiga för våra medlemmar. Det ger oss chansen att träffa och samtala med många av våra medlemmar och med kommunernas företrädare på plats.

Unik ”vi-känsla”

Under Mipim-dagarna skapas en gemensam och unik ”vi-känsla” mellan oss stockholmare som tillsammans verkar för en positiv utveckling av Stockholmsregionen. Den absolut största delen av närvaron består av personliga möten. När så många samhällsbyggare är samlade på så liten yta, med de ordinarie kalenderbokningarna lämnade hemma, finns mycket tid för både planerade och spontana möten och samtal. Jag stötte exempelvis veckan efter Mipim ihop med en kollega i branschen som sa att hon kom hem med en lista med drygt 40 olika personliga kontakter i olika affärsrelaterade frågor från dagarna i Cannes, som nu skulle följas upp under de närmaste veckorna – det är detta som är Mipim och som gör Mipim unikt under året.

Fokus på fastighetsinvesteringar, stadsutveckling och digitalisering

Men Mipim handlar också om att genom monterbesök på mässan och den omfattande seminarieverksamheten ta del av de senaste nationella och internationella trenderna och utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn. Fokusfrågan på mässan var den fortsatta starka tillväxten i fastighetsinvesteringar och att investerare numera mycket tydligare än tidigare flyttat sitt intresse från hela länders fastighetsmarknad till utvalda städer och regioner. Även stadsutvecklingsfrågor med fokus på hållbarhet och hur digitaliseringen och tech-frågorna nu kommer in i fastighetsbranschen var påtagligt både i samtalen och i seminarierna under dagarna i Cannes.

Marknadsföring av Stockholmsregionen

Vi i Stockholmsregionen är alltmer beroende av vår omvärld för att säkra regionens konkurrenskraft och fortsatta tillväxt, och därmed fastigheternas värde. Därför är det viktigt att göra Stockholm känt och marknadsföra Stockholmsregionen som en attraktiv plats för investerare och etablering av företag. Detta är den andra delen av Fastighetsägarna Stockholms deltagande på Mipim – att tillsammans med kommunerna och fastighetsbranschen aktivt medverka till att marknadsföra Stockholmsregionen.

Stort investeringspotential för Stockholmsregionen

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län med fokus att attrahera investeringar till Stockholmsregionen. På Mipim har SBA tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm och ytterligare 31 partners från fastighetsbranschen gått samman för att marknadsföra Stockholm – The Capital of Scandinavia. Tillsammans pekar vi på de investeringsmöjligheter som finns i regionen och berättar om det transparanta affärsklimatet. Vi fokuserar särskilt på att beskriva Stockholmsregionens fastighetsmarknad, vår konkurrenskraft och det stora antalet planerade utvecklingsprojekt, med syfte att visa utländska investerare och företag att det här finns stora möjligheter att investera och etablera verksamhet. Vi har räknat ut att investeringspotentialen i Stockholmsregionen är så stor som 95 miljarder euro fram till år 2030 – en siffra som imponerar även i en internationell jämförelse. Investeringar behövs främst inom bostadsbyggande men även infrastruktur och innovation.

Meet the Unicorn Factory

För att attrahera investeringar kommunicerar vi också Stockholmsregionens starka startup-position. Under parollen ”Meet the Unicorn Factory” marknadsför vi en region som skapat sju techföretag som idag värderas till mer än en miljard dollar var. Och många fler nya startups som är på gång. Stockholm med Kista är faktiskt världens näst mest framstående tech- och innovationsregion. Det är vi stolta över och vill marknadsföra så att fler får upp ögonen för Stockholm. I Stockholmsmontern arrangerades varje dag Stockholm Hour där också ett nystartat techföretag fick marknadsföra sin idé – i år var det företagen LocalLife, Bumbee Labs och Vyer som fick chansen att visa upp sig.

På årets Mipim var det representanter från 16 kommuner inom SBA på plats; Danderyd, Ekerö, Eskilstuna, Gävle, Haninge, Huddinge, Knivsta, Nacka, Norrköping, Nykvarn, Solna, Stockholm, Uppsala, Västerås, Österåker och Örebro. Totalt medverkade 70 ledande politiker och tjänstemän, varav 20 bara från Stockholms stad. Till detta kan läggas närmare 110 personer från oss 31 näringslivspartners, mestadels representerandes fastighetsägare i Stockholm; ADIA, AMF Fastigheter, Areim, Atrium Ljungberg, Bonnier Fastigheter, Castellum, Einar Mattsson, Fabege, Fastighetsägarna Stockholm, Hufvudstaden, Humlegården, Jernhusen, Järntorget, Maxera Bostad, Niam, Pembroke, Riksbyggen, Skandia, SSM, Titania, Wallenstam och Vasakronan.

På Mipim görs en rejäl och samordnad marknadsföring av Stockholmsregionen, för att attrahera framtida investeringar. Totalt kostar marknadsföringen på Mipim 5 miljoner kronor, där kommunerna inom SBA står för en miljon kronor och näringslivspartners för 4 miljoner kronor.

Publicerat av

Henrik Tufvesson

Henrik Tufvesson

Henrik Tufvesson, näringspolitisk direktör, Fastighetsägarna Stockholm. Stockholmare sedan 1982, men med sporthjärtat kvar i uppväxtstaden Västerås. På Fastighetsägarna sedan nov 2000, med tidigare meriter från HSB, SABO och Konkurrensverket. Arbetar i gränslandet mellan politik och näringsliv och brinner för att skapa en väl fungerande fastighetsmarknad för alla som vill förverkliga sina liv i Stockholm.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *