Business Improvement Districts inspirerar vidare

I veckan presenterade Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad, initiativet Trygg Stad, Stockholm BIDs. Förslaget presenterades på ett välbesökt frukostseminarium. Läs mer om det här .

Förslaget är att 100 miljoner kronor sätts av under en fyraårsperiod till tolv platser i Stockholm som ska få stöd från kommunen för anställd platsansvarig, städning, tillsyn, drift och underhåll, belysning, möbleringar och andra fysiska förbättringar liksom aktiviteter. Systematiskt trygghetsarbete ska göras genom kontinuerliga trygghetsmätningar. Det låter som mumma för alla oss som varit på en ”BID-resa” till Manhattan kommer tillbaka nyfrälsta.

Utgångspunkten för en god stadsmiljö är att sätta människorna i centrum. Trivsamma städer är trygga städer. Att åstadkomma det är inte svårare än att sköta om genom att hålla rent och snyggt i stadens mellanrum. Många aktörer har inflytande över och påverkar våra stadsmiljöer. Fastighetsägare och kommuner är de aktörer som har störst rådighet över stadsrummet.

Vi på Fastighetsägarna uppmuntrar våra medlemmar att engagera sig i närområdet där fastigheterna är belägna. Vi deltar aktivt och har varit med och startat upp ett flertal exempel på BID-inspirerad samverkan både i Stockholm och runt om i landet. Konstellationerna och uppgifterna varierar helt naturligt från plats till plats, men den gemensamma nämnaren är ett lokalt engagemang för att tillsammans arbeta systematiskt i syfte att öka attraktiviteten och komma till rätta med problem och utmaningar i närområdet. Precis som i exemplen från New York.

I Stockholm är en erfarenhet från BID-inspirerade systerföreningarna Fastighetsägare i Järva, Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare samt Hässelby-Vällingby Fastighetsägare att två bitar som behöver utvecklas för att få ännu bättre utväxling av den lokala fastighetsägarsamverkan är att föreningars mandat behöver stärkas och att kommuner behöver ha en uttalad plan för hur de ska möta upp ett sådant lokalt engagemang. Förslaget pekar just i denna riktning och därför är det mycket lovvärt. Att föreningarna dessutom finns i nio av de tolv platserna som föreslagits är ju alldeles utmärkt. Där har staden redan en naturlig partner som samlar fastighetsägarna på plats.

Bra resultat kräver att alla parter gör sitt. När näringslivet engagerar sig i ett områdes utveckling är det varken ett likhetstecken med privatisering av det offentliga rummet eller att det offentliga kan ta ett steg tillbaka. Alla måste ta sitt ansvar och göra sin hemläxa för att skapa levande och hållbara städer.

På bilden syns Olle Wästberg, Anna König Jerlmyr, David Downey, CEO, International Downtown Association, Kati Solomon, operativ chef, Bryant Park och Joseph Nugent, fd polis nu i akademin. De tre senare deltog på frukosten och delade med sig av sina erfarenheter av platsutveckling och trygghet.

Publicerat av

Helena Olsson

Helena Olsson

Chef stadsutveckling samhälle, Fastighetsägarna Stockholm. Urban smånörd som gillar stad och dynamik, mat och musik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *