Spaningar från SXSW

Tio dagar om året samlas nästan en halv miljon människor i Austin för att delta i en av världens främsta konferenser (eller festivaler i vissa ögon) kring det senaste inom allt ifrån den senaste teknologin och framtidsfrågor till musik och film. South by Southwest, SXSW, är inte bara främst inom teknik, film och för musikintresserade utan har de senaste åren haft samtalspaneler och presentationer som omfamnat allt ifrån utbildning, stadsutveckling, transport, mat, handel och sociala medier. Tidigare år har har Barack Obama, Melissa Gates och Elon Musk deltagit på scen och de stora techbolagen som Google, Apple, Facebook, Youtube, Uber, osv är aktiva på plats.

För mig är detta precis vad informationsåldern och dess förändring handlar om. Alla branscher och alla aktörer pratar om hur de ska möta sina kunders nya behov, hur användning av information blir allt viktigare och hur teknologin stöttar detta. Fokus ligger dock inte på teknologin utan mer på förändringen och insikterna från olika bolags omfamning av denna förändring.

TECH

Köerna ringlade längst till de olika techrapporteringarna där bland andra Amy Webb, som en av världens främsta futurister, drog flest människor. Nyckelorden runt trend- och techrapporteringar har handlat om data, infrastruktur, autonom mobilitet, biotech, igenkännande, kartor, konkurrens och samverkan. Med andra ord inte så mycket om själva teknologin utan om funktionen av dem – vilket är positivt. Det har även pratats väldigt mycket om data i kombination med Kina och Indien (som ligger tätt efter Kina utvecklingsmässigt) samt regelverk, tillåtelse och förtroende.

Amy hävdade att många ledare och organisationer inte tänker rätt om hur långt fram i tiden de ska göra planer, utifrån det nya tech- och trendlandskapet. Fler tänker teknologi och användning snarare än att omskola sig till att tänka på förändringar och störningar i sin organisation och bransch över olika tidsramar och saknar planer för åtgärder. De kommande 2-3 åren borde vara mer taktiska, exempelvis hur affärsmodellen för kontor-som-tjänst kommer att vara och de kommande 3-5 åren är mer strategiska i frågor som hur det kommer sig att denna affärsmodell förändrar vår bransch och affär. Sen är det självklart att det gäller att ställa denna fråga i rätt tid när trenden inte är en trend längre.

DATA & INTEGRITET

På flera andra tech-rapporteringar pratade man om att i den digitala tidsåldern är den personliga integriteten död. Detta grundar sig i våra vanor på internet, exempelvis via våra mobiltelefoner, men även att ansikten scannas av i trafiken, att våra gener matchas för släktforskning via digitala tjänster, våra konversationer via videosamtal eller med våra digitala assistenter lagras någonstans. Vi blir med andra ord övervakade när vi än interagerar via internet och vår information blir en produkt – en insikt som säljs och kan därför inte förvänta oss total integritet längre, inte på det sättet vi tidigare förväntat oss.

I vågen av techtrender fanns det flera spår som myndigheter och städer som hanterade data, integritet och regelverk. Där det handlar om att skapa integritet utifrån regelverk är svårt då alla människor ser på sin integritet på olika sätt. Detta gör att man istället för att prata om “dataskydd” kanske snarare borde använda “dataanvändning av lagar och regler” för att bättre beskriva hur man bör eller inte bör använda data när det handlar om personlig data. Vad som är personligt har GDPR tydligt definierat vilket många delstater i USA pratade om som en bra grund att utgå ifrån i sina regelverk.

En stor diskussion handlade också om den mer publika affärsmässiga datan, som självklart öppnar upp sig i informationsåldern. Här finns mängder av information om sjukdomar, trafikinformation, lyssnarvanor, politiska aktiviteter, och så vidare, som går att använda extremt enkelt och som även är grunden i våra demokratiska handelsavtal. Här nämnde flera oron om att Kina och Indien går mot att alltmer stänga inne datan – inte för att skydda invånarna i Kina utan för att skydda sin marknad mot utländska aktörer. Däremot har de övriga världens data att kunna använda vilket ger dem stora fördelar när de går in i nya marknader – vilket vi just nu ser med Alibaba i Europa.

MITT I INFORMATIONSÅLDERN

En annan omvärldstrend att hålla koll på är att vi är rakt på väg in i informationsåldern där vinnaren blir den som kan tillhandahålla smart information. En del pass handlade mycket om att det finns många tjänster och applikationer nu och i pipelinen som kommer att förändra vårt sätt att ta in rätt information vid rätt tidpunkt på rätt sätt. Många av oss har hittills tagit kort i parkeringshus på var vi parkerat bilen, men idag hjälper Google Maps och Siri oss med det. Information ska idag istället hjälpa oss att bli produktiva snarare än att jaga den.

Digitala assistenter eller din egen AI kommer att vara din arbetskamrat – ett stöd i verksamheten och i livet för att hjälpa oss med det vi inte är bra på att göra eller tycker om att göra och den ska hjälpa oss att fatta bättre beslut, ge oss viktig information vid rätt tidpunkt på rätt plats.

De kommer även inom kort att kunna automatisera intressanta länkar och lägga ut dem på sociala medier om du så önskar. Det kommer även fler funktioner med hjälp av AI som kan summera stora mängder information och paketera dem åt dig – utifrån det som är viktigt eller intressant för dig. Vi borde ju på SXSW, där hundratusentals människor tar kort och anteckningar, också kunna vara mer publika med vår egen data och kunna sammanfatta olika event vi tar del av.

En av de stora utmaningarna för städer, handeln och fastighetsbranschen i den digitala tidsåldern är att hantera de ökade volymerna av paket. Detta tar jag bland annat upp i nästa nyhetsbrev då jag djupar mer i handeln.

SMARTA STÄDER OCH MEDBORGARDIALOG

Under 2019 i USA pågick 78 olika initiativ inom ”smarta städer”. En av de stora drivkrafterna är behovet att hantera transport och energi. Inom transport handlar det om att adressera utmaningarna först om säkerhet och sedan mobilitet. Utmaningarna ligger inom självkörande transporter, smart infrastruktur för att dela och använda transportmedel med varandra, använda smarta trafikledningssystem som kan minimera skador och minska trafikstopp i trafiken. Här behöver infrastruktur i städer 4G/5G och publik wifi för att kunna använda ”smarta grids” för energi, integrera smarta byggnader och deras plattformar, enkelt tillgängliggöra öppen data för staden och att skydda invånarnas digitala data och så vidare.

Många städer pratade om att för att hantera denna nya typ av teknologi, dessa nya tjänster och nya ansvarsområden så måste de införa nya förvaltningar med allt ifrån “CTO staber” till cyber security officers där människor är dedikerade att arbeta med innovationer, teknisk infrastruktur och datahantering. Det är dock svårt med de begränsade budgetar som finns idag och med många olika ansvarsområden inom den sociala infrastrukturen att lösa utmaningar för att möta människors behov inom transport, energi, skola, sjukvård, polis och så vidare. Det svåra har varit att mäta effekterna – gör vi verkligen invånare och besökare nöjda? Med andra ord – skapar städernas jobb de effekterna som önskas uppnås?

ZenCity är ett företag som idag verkar i över 40 städer i fyra länder och har över 10 miljoner användare på sin plattform. Deras plattform ger städer digitala verktyg att få feedback i realtid, utan att behöva skapa en ny infrastruktur. Genom att använda sociala medier där över 1,3 miljarder användare finns och annan publik data kan de få nyckeltal och trender. De har använts för att få reda på vad folk faktiskt tycker om sparkcyklar samt för att ta reda på vilka trottoarer som är dåliga, men där datan överraskande nog visade att stolpar och felparkering vid och på trottoaren är ett större problem.

Vikten av att som stad eller region erbjuda bredbandstjänster och mobila betalningar för att skapa innovation och entreprenörskap är odebatterad. Många städer i USA har inte haft detta som en grundinfrastruktur, men nu ses möjligheten för hushåll att ha en bredbandstjänst nästan som en likvärdig rättighet som energitillgång.

Att öka transparensen kring vad som är automatiserade beslut hos myndigheter var ett annat ämne under veckan. Här arbetar man mot att förtydliga vilka beslut som är automatiserade (genom AI) och vilken data som används för besluten. Man definierar hur man kan vara transparent för invånarna i New York och vad man som myndighet menar med automatiserande.

Att höra om städers och myndigheters utmaningar med budget, regelverk och arbetssätt inom olika förvaltningar är lärorikt. Jag bedömer att myndigheter, kommuner, fastighetsägare och aktörer som jobbar gentemot städer och myndigheter skulle få mycket erfarenhetsutbyte av att dela erfarenheter med städer som kommit långt fram i andra delar där vi i Sverige kommit längre än andra i exempelvis bredband, mobila betalningar, osv

MOBILITET OCH TRANSPORT

Ett specifikt exempel på insikter från städers utmaning hörde jag från en panel om hur Detroit och staten Michigan hanterar mobilitet i samarbete mellan trafikledning och infrastruktur arbetar med äldre storbolag så som GM och Maven till startups så som Derq. Nästa steg för biltillverkarnas utvecklingsfas är att testa sina produkter och tjänster i verkliga miljöer. Där handlar samarbetat om att lära, få utbyte ur olika perspektiv och få fart i utvecklingen och för att kunna förändra regelverk måste jurister, biltillverkare och trafikplanerare samarbeta tätt.

I Detroit var lärdomen att samlas runt ett problem – exempelvis hur ska vi ska få fler människor från hemmet till arbetet på ett säkert, tryggt & bekymmersfritt sätt. Där behövs en eller flera aktör som har applikationer eller teknologi att lösa problemet, en myndighet som har ansvar att lösa problemet samt en betalnings- eller finansieringsmekanism för att lösa problemet.

Jag återkommer som sagt på torsdag med en utveckling av insikterna kring retail och hoppas att våren då kommit något närmre.

Publicerat av

Christoffer Börjesson

Christoffer Börjesson

CDO - Chief Digital Officer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *