En stadsägare sover inte

Det är stor skillnad på att vara en fastighetsägare som förvaltar sin fastighet och på att vara en stadsägare, som i samverkan med kommun, andra fastighetsägare och näringsidkare aktivt driver utvecklingen av sin stad. Vilken roll man tar är givetvis upp till var och en. Men vill man stärka stadens attraktivitet, bidra till stadens tillväxt och öka värdet på sina fastigheter, då ska man vara en stadsägare.

Fortsätt läsa En stadsägare sover inte

Hyresrätten bostadsmarknadens nya deluxe

Hyresrätten klassas märkligt nog som ett lågstatusboende, när det istället bör ses som det smartaste och mest flexibla boendeformen. Men då gäller det att ta tillvara på hyresrättens potential.

Vid många middagsbord haussas den ägda bostaden med dess förväntade värdestegring, inte bara ett boende utan också som en bra investering. Samtidigt är det helt andra livsfaktorer som människor värdesätter idag. Faktorer som tid till annat och enklare vardag blir allt viktigare. Det är smidigt att hyra och du förbinder dig inte för en längre tid. Du riskerar inga ekonomiska förluster och du behöver inte spendera en förmögenhet på att underhålla och renovera ditt hem. Genom att hyra din bostad frigörs också tid till andra saker, som att umgås med familj och vänner, resa och plocka svamp i skogen. Precis som vi på vår semester uppskattar att hyra ett hotellrum med alla dess bekvämligheter, börjar vi nu också inse att vi kan få den möjligheten även på hemmaplan.

familj i lägenhet

Många fastighetsägare förstår detta behov och inser möjligheterna som finns med att utveckla hyresrätten och servicen kring denna. Genom att förbättra möjligheterna till individuella kundanpassningar, utöka servicen och tillhandahålla en kvalitativ förvaltning kan marknaden erbjuda boenden som ligger väldigt nära den lyxiga känslan av att bo på hotell. Ett boende där du själv väljer standard, där du köper de tjänster du vill ha och du hyr så länge du önskar.

Men det är inte bara fastighetsägare som behöver få upp ögonen för dessa möjligheter, utan även politiker behöver förstå bostadskonsumenternas behov och hyresrättens potential. Vi behöver anpassa lagar och regler så att de stödjer nyproduktion och individuell anpassning efter hyresgästen behov och önskemål. Hyresnivån ska också kunna sättas i relation till önskade hyresgästanpassningar och direkt mellan hyresgäst och fastighetsägare. Då först tydliggörs bilden av hyresrätten som bostadsmarknadens deluxe, då först löser vi ett antal bostadspolitiska frågor och då först skapas attraktivare städer som föder tillväxt.

Det är underligt att hyresrättens alla fördelar inte har tagits tillvara på, lika underligt som att politiker i Sverige 2015 inte har förstått mervärdet i flexibilitet.