Investera i helhetsupplevelser

Det finns nog snart inte längre en stad som inte är medveten om att vi behöver tänka om när det gäller utveckling av stadskärnan. Ett förändrat konsumtionsmönster för hur vi nyttjar våra stadskärnor gör att allt fler städer fokuserar på att erbjuda upplevelser. Men vad är egentligen en upplevelse och vad krävs för att den ska bli tillräckligt intressant som besöksanledning? På denna fråga finns inget enkelt svar, men däremot går det tydligt att se att där utvecklingen sker i samverkan mellan flertalet aktörer blir resultatet desto bättre.

Många gånger anstränger vi oss för mycket för att skapa just den där upplevelsen som ska göra oss unika, istället för att förädla det vi redan har och i samverkan med andra fastighetsägare, kommun och näringsliv skapa en bra mix i utbudet och paketera det till en genomtänkt helhetsupplevelse. I de städer som uppfattas som mest attraktiva finns ofta ett flertal upplevelser jämnt fördelade under dygnet, som ger en positiv och unison känsla som tillfredsställer den önskade målgruppens behov. Att erbjuda en bra helhet är svårt att fixa på egen hand. Vill vi att vår stad ska bli mer attraktiv och vill vi öka värdet på vår fastighet, måste vi inse att det endast är i samverkan med andra som det kan bli verklighet.

En stadsägare sover inte

Det är stor skillnad på att vara en fastighetsägare som förvaltar sin fastighet och på att vara en stadsägare, som i samverkan med kommun, andra fastighetsägare och näringsidkare aktivt driver utvecklingen av sin stad. Vilken roll man tar är givetvis upp till var och en. Men vill man stärka stadens attraktivitet, bidra till stadens tillväxt och öka värdet på sina fastigheter, då ska man vara en stadsägare.

Fortsätt läsa En stadsägare sover inte

Hyresrätten bostadsmarknadens nya deluxe

Hyresrätten klassas märkligt nog som ett lågstatusboende, när det istället bör ses som det smartaste och mest flexibla boendeformen. Men då gäller det att ta tillvara på hyresrättens potential.

Vid många middagsbord haussas den ägda bostaden med dess förväntade värdestegring, inte bara ett boende utan också som en bra investering. Samtidigt är det helt andra livsfaktorer som människor värdesätter idag. Faktorer som tid till annat och enklare vardag blir allt viktigare. Det är smidigt att hyra och du förbinder dig inte för en längre tid. Du riskerar inga ekonomiska förluster och du behöver inte spendera en förmögenhet på att underhålla och renovera ditt hem. Genom att hyra din bostad frigörs också tid till andra saker, som att umgås med familj och vänner, resa och plocka svamp i skogen. Precis som vi på vår semester uppskattar att hyra ett hotellrum med alla dess bekvämligheter, börjar vi nu också inse att vi kan få den möjligheten även på hemmaplan.

familj i lägenhet

Många fastighetsägare förstår detta behov och inser möjligheterna som finns med att utveckla hyresrätten och servicen kring denna. Genom att förbättra möjligheterna till individuella kundanpassningar, utöka servicen och tillhandahålla en kvalitativ förvaltning kan marknaden erbjuda boenden som ligger väldigt nära den lyxiga känslan av att bo på hotell. Ett boende där du själv väljer standard, där du köper de tjänster du vill ha och du hyr så länge du önskar.

Men det är inte bara fastighetsägare som behöver få upp ögonen för dessa möjligheter, utan även politiker behöver förstå bostadskonsumenternas behov och hyresrättens potential. Vi behöver anpassa lagar och regler så att de stödjer nyproduktion och individuell anpassning efter hyresgästen behov och önskemål. Hyresnivån ska också kunna sättas i relation till önskade hyresgästanpassningar och direkt mellan hyresgäst och fastighetsägare. Då först tydliggörs bilden av hyresrätten som bostadsmarknadens deluxe, då först löser vi ett antal bostadspolitiska frågor och då först skapas attraktivare städer som föder tillväxt.

Det är underligt att hyresrättens alla fördelar inte har tagits tillvara på, lika underligt som att politiker i Sverige 2015 inte har förstått mervärdet i flexibilitet.