Säkerhetsbrister när fastigheter datoriseras

Fastighetsbranschen, och samhället, står idag inför utmaningar som att hantera omsorg för en åldrande befolkning, minska energianvändningen i våra fastigheter samt möta hyresgästers krav på modern komfort och tillgång till information via olika medier. Det sker samtidigt en digital utveckling av teknik i fastigheter och tjänster samt finns ett ökat fokus på funktion och tjänst. Det finns dock stora brister i säkerheten. När allt fler system kopplar upp sig mot internet ökar också riskerna markant.

Fortsätt läsa Säkerhetsbrister när fastigheter datoriseras