Genom samverkan bygger vi fler bostäder

155 000 flyktingar väntar just nu på besked om asyl från Migrationsverket. Aldrig tidigare har Sverige tagit emot så många människor på så kort tid. Människor som vill starta ett nytt liv med trygghet för sina barn, ett arbete och en skola att gå till och en bostad att kalla sin egen. Fortsätt läsa Genom samverkan bygger vi fler bostäder

Lokal samverkan för ökat bostadsbyggande

Samtal, samsyn och samverkan leder till ökat bostadsbyggande.
Samtal, samsyn och samverkan leder till ökat bostadsbyggande.

Att den rådande bostadsbristen är ett av Sveriges största samhällsekonomiska problem är knappast någon hemlighet. Men att komma till bukt med problemet verkar vara näst intill omöjligt för våra ledande politiker, trots upprepade utredningar och goda råd från nationella och internationella experter. Jag tror att lokal samverkan är en del av lösningen. Fortsätt läsa Lokal samverkan för ökat bostadsbyggande