Hur länge kan våra politiker blunda?

Hyresgästföreningen (HGF), med förhandlingschefen Erik Elmgren i spetsen, hävdar återkommande att de årliga förhandlingarna om den allmänna hyresnivån fungerar effektivt. Den som har förhandlat med HGF vet hur långt ifrån sanningen dessa påståenden befinner sig. HGF har nämligen ett veto i dessa förhandlingar som utnyttjas flitigt. Den hyresutveckling som blivit följden av detta flagranta utnyttjande av vetot har lett till att vi fått färre hyresrätter än vad som annars hade varit fallet. Fortsätt läsa Hur länge kan våra politiker blunda?

Som man frågar får man svar

Idag presenterades betänkandet Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108), som bl.a. föreslår statliga kreditgarantier och topplån för att få fart på byggandet på svaga bostadsmarknader och i tider med ekonomisk instabilitet. Det är välkommet att vi får en diskussion om hur vi ska kunna säkra ett långsiktigt byggande av bostäder i landet. De åtgärder som föreslås kommer dock inte att lösa just det problemet. Fortsätt läsa Som man frågar får man svar

Luftslott åt folket

Idag presenterade Internationella valutafonden (IMF) slutsatserna av sin årliga översyn av svensk ekonomi. Det är både rosor och ris. Sveriges ekonomi tuffar på i god takt och framtiden ser lovande ut, tack vare tillväxt i vår omvärld och Riksbankens fortsatta expansiva penningpolitik. Det saknas dock inte utmaningar, inte minst på arbets- och bostadsmarknaden.

I ett pressmeddelande tackar och bockar ministrarna Magdalena Andersson och Per Bolund för de fina rosorna. De konstaterar stolt att IMF tycker att Sverige har en sund finanspolitisk inriktning. Med en illa dold passning till förra regeringen lyfter de fram ”att de offentliga finanserna går med överskott och att det strukturella sparandet är stabilt, långt över det strukturella underskottet 2014”.Det är de gamla ladorna som dyker upp i debatten igen. Fortsätt läsa Luftslott åt folket

Framtidssäkra hyresrätten

Som ni förhoppningsvis redan vet, har Fastighetsägarnas fyra regionföreningar presenterat en gemensam syn på hur mycket den allmänna hyresnivån behöver höjas under 2018 (här). Huvudpoängen är att det måste bli mer fokus på den långsiktige hyresvärdens enda intäkt – hyran. Det är den som ska täcka alla kostnader i den löpande förvaltningen, inklusive underhåll och modernisering. Att möta digitaliseringens möjligheter är bara ett exempel på de krav utvecklingen ställer på oss, och den handlar om mer än att ”bara” dra in fiber i husen.

Det är kul att diskussionen om vår gemensamma syn nu har kommit igång på sociala medier. Det är ett bra sätt att stöta och blöta argument. En sak som många fastnar på är vår hänvisning till KPI (konsumentprisindex). Bl.a. sägs det att hyrorna under lång tid har utvecklats mycket mer än KPI och att fastighetsägarna därför måste acceptera låga hyreshöjningar, eller inga alls. Den jämförelsen bygger dock på statistik som innehåller alla former av hyror, d.v.s. hyror i nyproducerade och renoverade lägenheter plus den årliga hyresjusteringen. Det blir tyvärr missvisande. När det gäller det långsiktiga ägandets villkor, är det den årliga justeringen av den allmänna hyresnivån som är intressant. Den har (i Stockholm) ökat med 1,7 procent i snitt mellan 2000 och 2015. Samtidigt steg KPI med 1,2 procent i snitt. Det har givit en liten real ökning, men det viktiga är dock att hushållens disponibelinkomster årligen steg med 4,4 procent i snitt. Den utvecklingen fick all näringsverksamhet en möjlighet att ta del av, förutom de som fortsatta att förvalta sina hyresrätter.

Fortsätt läsa Framtidssäkra hyresrätten

Med tvång och subventioner

På Dagens Samhälles debattsida ställer vänsterpartiets företrädare i Sveriges tre storstäder tre, som de skriver, konkreta krav på regeringen (här). Kraven är tänkta att lösa problemet med den stora bristen på hyresrätter i landet. Problemen är, enligt författarna, störst i storstadsregionerna som ”står inför stora förändringar när fler söker sig dit för att jobba och studera”. Dessutom spelar ”hyresrätten har en avgörande roll för ett samhälle som håller ihop. Alla kan bo i hyresrätt, också de som inte har stora summor pengar på banken”.

Så långt kan nog de flesta hålla med debattörerna. Därför är det intressant att ta del av de tre konkreta krav på regeringen som ska säkra hyresrättens framtid.

Fortsätt läsa Med tvång och subventioner

Det är HGF som bestämmer

Som vanligt när MSCI presenterar IPD Svenskt fastighetsindex, basunerar Hyresgästföreningen (HGF) blixtsnabbt ut att det är mycket lönsamt att äga bostäder i Sverige. Det är förvisso sant på ett övergripande plan. Inte desto mindre är HGFs syfte ett helt annat än att ge sina läsare allmän information om att det går bra för fastighetsbranschen. Syftet är att få folk att tro att deras sätt att utnyttja sin maktställning i hyresförhandlingarna för att trycka ned hyresutvecklingen till ohållbara nivåer, inte har någon negativ effekt på bostadsmarknaden. Fortsätt läsa Det är HGF som bestämmer

Optimism leder till pessimism

Idag publicerade vi 2017 års Sverigebarometer. I den frågar vi 500 fastighetsägare i landet om deras syn på läget i branschen just nu och hur de tror att utvecklingen kommer att bli under det kommande året. De flesta ser positivt på såväl nuläget som framtiden, vilket tydliggjordes en Di-artikel idag. Så är det. För kommersiella fastigheter är det goda nyheter. För hyresbostadsfastigheter ger dock optimismen anledning att vara pessimist.

Fortsätt läsa Optimism leder till pessimism

Värderingar och institutioner

Häromdagen satt jag och följde en diskussion på twitter mellan Fredrik Kopsch (lektor i fastighetsvetenskap) och en representant för Hyresgästföreningen. Diskussionen handlade om i vilken utsträckning hyresgästernas värderingar tillåts slå igenom i hyressättningen. Kopsch vågade sig på att påstå att det regelverk som omgärdar hyressättningen i vårt avlånga land faktiskt påverkar hyrorna. Det skulle han inte ha gjort. Reaktionen från HGF kom med vändande twitter.

Fortsätt läsa Värderingar och institutioner

Sverige sist i direktavkastningsligan

Jag och Nathalie Brard har i ett flertal inlägg på den här bloggen diskuterat problemen med det nuvarande hyresförhandlingssystemet. Det grundläggande felet är att Hyresgästföreningen har en orimligt stark ställning som tyvärr utnyttjas för att driva igenom avtal som är så låga att det hotar hyresrättens ställning på bostadsmarknaden. På landets ”hetaste” bostadsmarknad – Stockholms innerstad – har hyresrättens andel av flerbostadsbeståndet minskat från 90 till 35 procent sedan 1970. Den utvecklingen sprider sig nu till övriga expansiva städer i vårt avlånga land. Fortsätt läsa Sverige sist i direktavkastningsligan

HGF missförstår igen

Det är full fart på HGF-bloggaren på ”Ditt livs boende”. Kul. Den här gången tar han i från tårna för att visa att avkastningen på hyresfastigheter är god. Det behöver han inte göra för det vet ju alla redan. Den s.k. totalavkastningen har varit hög under fler år, åtminstone i storstäderna. På den punkten har han (och alla andra) rätt. Tyvärr missförstår han än en gång de ekonomiska samband som ställer till problem för hyresrättens framtid. Fortsätt läsa HGF missförstår igen