Fasa ut fossilt ur pannorna!

Fastighetsägarna har skrivit under och lämnat över färdplanen för en fossilfri uppvärmningssektor.

I januari skrev vi under en debattartikel tillsammans med Fossilfritt Sverige och företrädare för energibranschen.

Färsk statistik visar att utsläppen ökade mellan 2017 och 2018. Färdplansarbetet är nu än viktigare. Lite smolk i glädjebägaren är det således när Naturvårdsverket rapporterar att koldioxidutsläppen från fjärrvärme ökar. Fortsätt läsa Fasa ut fossilt ur pannorna!

Vilka är de bakomliggande orsakerna till Stockholms sopkaos?

Den arbetskonflikt som i somras startade med en vild strejk bland ett antal anställda hos Reno Norden är avslutad efter det att Arbetsdomstolen dömde till arbetsgivarens fördel. I samband med detta var det många anställda som valde att sluta. Entreprenören Reno Norden har nyanställt personal, men i nyhetsflödet uppdagas nu vad som till stor del är orsaken till varför problemen med sophanteringen består. I såväl radiointervju med Reno Nordens vd som det pressmeddelande som företaget gått ut med framgår vilka metoder som ”Stockholms sopgubbar” använder för att sabotera för de miljöarbetare som nyanställts och för de som arbetar kvar.

Detta är såklart ett helt oacceptabelt beteende som skapar ytterligare svårigheter för Reno Norden att utföra sitt uppdrag gentemot Stockholm Vatten och Avfall som ansvarar för hämtningen av hushållsavfallet. Som kunder till Stockholm Vatten och Avfall drabbas fastighetsägare som nu vittnar om överfulla soprum och merkostnader för sanering och städning. Detta går ut över boende och till slut samhället i stort. Fortsätt läsa Vilka är de bakomliggande orsakerna till Stockholms sopkaos?

Förpackningsavfall och returpapper

I augusti fattade Regeringen ett antal beslut inom avfallsområdet.plastförp_liten
Producenterna kommer även fortsättningsvis att ansvara för såväl insamling som återvinning av förpackningsavfall och returpapper. Avfallsutredningens förslag från 2012 att föra över insamlingsansvaret för denna typ av avfall till kommunerna vann inget gehör hos Regeringen.
Genom att skärpa kraven på producenterna och förtydliga deras ansvar för insamling av förpackningsavfall och returpapper menar Regeringen att det ska bli lättare för hushåll och andra att sortera ut sitt avfall.
En av nyheterna enligt Förordning om producentansvar för förpackningar (2014:1073) är att olika insamlingssystem för förpackningar kommer att kräva tillstånd.
Regeringen har även tydliggjort producenternas ekonomiska ansvar för insamlingen genom att vid flera tillfällen i förordningstexten skrivit att för att ett insamlingssystemen ska få tillstånd ska insamlingen ske

”…utan att behöva betala något till systemet”.

Jag kan inte tolka det på annat sätt att fastighetsägares och boendes kostnader för fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningsavfall och returpapper därmed kommer att upphöra. Kostnaderna ska enligt förordningen tas av producenterna inom ramen för producentansvaret. Detta är något som Fastighetsägarna, tillsammans med våra samarbetspartners inom MABO, länge kämpat för.
Regeringens beslut har välkomnats av FTI medan Avfall Sverige uttryckt sin besvikelse.