Valrörelsens dolda fråga inte så dold

Med ”Lägenhetsbristen hotar Skånes tillväxt” inleder Sydsvenskan i dag en artikelserie om bristen på bostäder, för att tränga ”djupare in i ett samhällsproblem som var märkligt frånvarande i valrörelsen i höstas”. Tidningen medger samtidigt att också den försummat problematiken.

Jag håller delvis med. Problematiken kunde fått större utrymme och det tog tid innan bostadsbristen började klättra uppåt på listan över valrörelsens heta frågor. Varför blev det så?

För en intresseorganisation som Fastighetsägarna är det naturligtvis klädsamt att idka självrannsakan. Gjorde vi tillräckligt? Sannolikt inte, men vi är i det avseendet i gott sällskap om vi ser till andra aktörer, inklusive opinionsbildare i organisationsvärlden och på redaktioner runt om i landet.

Valrörelsens huvudaktörer då, de politiska partierna? Där varierade intresset över hela skalan, från obefintligt till mer uttalat med konkreta – eller skarpa, som det heter på nysvenska – förslag.

Om förslagen haltar, vilket gäller för exempelvis återinförda byggsubventioner, är inte mycket vunnet kan tyckas. Men frånvaron av en diskussion om alternativen för att långsiktigt hantera utmaningarna på bostadsmarknaden är minst lika illa, vill jag påstå.

Och när vissa alliansföreträdare jag talade med under året hänvisade till att jobbfrågan inte gav utrymme åt bostadsfrågorna på valagendan – eller att det främst är ett Stockholmsproblem – höll jag inte med.

Moderaternas egen valanalys antyder viss efterklokhet. Som en av orsakerna till de relativt sämre resultaten bland yngre väljare och i storstäderna anges bland annat att partiet inte talade tillräckligt om bostadsfrågorna . Bostadsministerns debattartikel i DN häromdagen väcker därtill förhoppningar och förväntningar om konkreta åtgärder.

Med ett citat från Sydsvenskans artikel – som tydliggör att det handlar om mer än Stockholm – låter jag slutligen Hyresgästföreningens Sven Bergenstråhle åskådliggöra sambandet mellan jobb och bostäder.

”I Stockholm har bostadsmarknaden varit sjuk väldigt länge. Den hindrar regionens utveckling. Samma sak händer nu i Skåne. Bostadsbristen gör det svårt för företag, kommuner och myndigheter att rekrytera folk. De som kan komma i fråga för ett jobb bryr sig inte ens om att söka om de ser att de inte har råd att flytta hit.”