Fler och fler inser lägets betydelse

Igår besökte jag Mimer-dagen i Västerås. Mimer är ett välskött kommunalt allmännyttigt bostadsaktiebolag med koll på läget – i dubbel bemärkelse.

I sin tidning till de boende, Hemma Hos nr 1 / 2011, redovisar VD Fredrik Törnqvist sin syn på den nya lagen och beskriver de konsekvenser som han och Mimer ser, bland annat avseende lägets betydelse för hyran framöver. Samma bolag har i sin årsredovisning för 2010 en intervju med professor Göran Cars vid KTH(ej på nätet ännu) under rubriken ”Lägesfaktorn styr bruksvärdet”. Här kan vi återigen läsa om hur akademin tolkar den nya lagen och professor Cars ansluter sig till den tolkning som bostadsministern också gett uttryck åt – läget kommer att ha större betydelse för hyressättningen. När jag vid besöket hos Mimer fick tillfälle att tala om vår tolkning av samma fråga visade det sig att det inte fanns några stora invändningar. De allra flesta inser att den nya lagen, som kommit till också för att lösa de stora brister som finns på hyresmarknaden i tillväxtregionerna, kommer att få konsekvenser för hyressättningen. Så nu är det väl snart bara Hyresgästföreningen som envist håller fast vid att allt är som förr. Fast inte Hyresgästföreningen i Västerås. De verkade också ha koll på läget.

Läs intervjun med Mimers VD. (se sid 9)

Debatten om marknadshyror fortsätter

Johan Schück tar i en krönika i DN Ekonomi (ej på nätet ännu) upp hyresrätten och dess ställning i Stockholm. Det är intressant att han väljer att inte bara kommentera utan också föreslår lösningar för en bättre fungerande bostadsmarknad. Krönikan blir extra läsvärd av flera ting;
Johan Schück inser de viktiga sambanden mellan rörlighet på bostadsmarknaden och regionens möjligheter för tillväxt. Vidare väjer han inte för lösningen ”en övergång i riktning mot marknadshyror”, något som väl skulle varit helt omöjligt att tänka sig i debatten för något år sedan. Dessutom konstaterar han det som många utanför Stockholm redan vet – hyran bestäms i stora delar av landet redan som en effekt av tillgång och efterfrågan. Dock inte för det befintliga beståndet av hyresrätter i Stockholm.

Förväntningar på vår nye minister

Det var ganska tunnsått med konkreta löften i regeringens höstbudget. Nu har jag tillsammans med SABO och Hyresgästföreningen träffat vår nye bostadsminister Stefan Attefall och det finns ändå vissa positiva tecken i skyn. Han visar ett stort intresse för det förslag till balanserade skattevillkor som vi tagit fram tillsammans och dessutom vill han gärna medverka på olika sätt till att vi kan finna vägar att stärka hyresrätten också i övrigt. En bra början. Låt oss se vad som kommer fram i form av konkreta initiativ.