Förändring är stadens naturliga tillstånd

I vår nationella undersökning Cityklimatet som publiceras idag blir några saker oerhört, nästan smärtsamt tydliga.
(Du kan läsa pressmeddelandet här)

  1. Staden blir sig aldrig lik igen. Den förändras i takt med att människors vanor och behov förändras, med ny teknik och nya influenser .
  2. Handeln av varor sker idag på multipla plattformar. De fysiska butiker som klarar av omställningen från platsbunden handel till total tillgänglighet obundet till tid och rum, är de butiker som klarar sig bäst.
  3. Mycket av det ekonomiska och fysiska utrymme i stadskärnan som tidigare fylldes av handel fylls idag av upplevelser och service.
  4. Stadskärnan är påfrestad men långt ifrån besegrad. Det som krävs är ett tätt samarbete mellan och inom politik och näringsliv och en uttalad ambition och vision för stadskärnan.Vi som arbetar för fastighetsbranschen bryr oss om hur det går för stadskärnorna i hela landet. De är av avgörande betydelse för utvecklingen i hela sina respektive kommuner. Med en döende stadskärna kan ingen kommun attrahera varken nya verksamheter eller invånare. Vad värre är kan den inte heller behålla de invånare som finns där idag. Inte heller går det att locka kompetens till företag som behöver anställa. Detta är vad som händer om stadskärnan lämnas åt sitt öde. Den nedåtgående spiralen börjar med tomma skyltfönster i stadskärnan.

Fortsätt läsa Förändring är stadens naturliga tillstånd

Hyresfastigheter fortfarande en mycket god affär – om de säljs

 

De som är verksamma som fastighetsägare i Stockholm anser att hyresrättens framtid är hotad. Och Hyresgästföreningens vinklade rapporter och pressutspel i kombination med deras agerande i de Kafkaliknande hyresförhandlingarna som tvingar fram extremt låga hyresuppgörelser påverkar i hög grad fastighetsägares framtidstro.

Demoskop har på vårt uppdrag frågat 762 fastighetsägare i Stockholmsregionen: Vad anser du vara de största hoten mot hyresrättens (bostad) framtid? Endast 2 % av fastighetsägarna angav svaret ”Finns inget hot mot hyresrättens framtid”. Hela 98 % av fastighetsägarna, och 100 % av de som äger enbart/huvudsakligen bostadsfastigheter, angav att hyresrätten är hotad. Enligt svaren i Demoskopenkäten kan hotet mot hyresrättens framtid knytas till tre tydliga orsaker; kombinationen högt marknadsvärde och låg avkastning påskyndar försäljning och ombildning till bostadsrätt, hyresutvecklingen ger inte tillräcklig hög avkastning för långsiktigt ägande av hyresrätter och förhandlingsprocessen med Hyresgästföreningen är för utdragen och oförutsägbar. Fortsätt läsa Hyresfastigheter fortfarande en mycket god affär – om de säljs

Bättre verktyg behövs för en levande stadskärna

Nyss hemkommen från en studieresa i London slås jag av vikten att ha ett fungerande regelverk som kan stödja stadsutvecklingen och bidra till levande stråk och platser – särskilt när konkurrensen från de externa köpladorna tilltar.

I Sverige har vi fortfarande en modell som bygger på frivillighet och med den följer problem med ”fripassagerare” när fastighetsägare, handlare och kommuner väljer att stå utanför finansieringen, men ändå kan vara med och skörda frukterna. Cityföreningarna får idag lägga oerhört mycket tid och resurser på att jaga finansiering för att täcka basverksamheten och ännu mer för att få ihop pengar till att driva förändringsprojekt som lyfter områdena. Det är den stora skillnaden mot hur det ser ut i omvärlden. Fortsätt läsa Bättre verktyg behövs för en levande stadskärna

Svenskt Näringsliv om bokrisen

I sin rapport  Det ekonomiska läget – Maj 2016  presenterar Svenskt Näringsliv en fördjupning om bostadsbristen och behoven av politiska reformer på bostadsmarknaden. Hela rapporten är läsvärd och fördjupningen är extra läsvärd. Därför återger jag fördjupningstexten här i ett blogginlägg

Text från Svenskt Näringslivs rapport Det ekonomiska läget – Maj 2016:

Bostadsbrist, befolkningsökning och tillväxt

Det råder sedan en tid bostadsbrist på många håll i Sverige. Problemen är särskilt stora i attraktiva storstadsregioner där arbetsmarknaden är relativt god.

Fortsätt läsa Svenskt Näringsliv om bokrisen

Nej tack till amorteringskrav

Finansinspektionens förslag till bindande amorteringskrav har varit ute på remiss. I fredags gick tiden ut och det är uppenbart att det finns en hel del kritik mot enskildheter i förslaget. Däremot verkar många hålla med inspektionen om att ett amorteringskrav behöver vara på plats rimligt snabbt. Vi håller inte med om det. Framför allt tycker vi att det är fel att införa ytterligare åtgärder som syftar till att dämpa hushållens skuldsättning utan att åtgärder vidtas för att förändra de bakomliggande orsakerna till de stigande skulderna. Jag syftar då främst på bostadsbristen.

Fortsätt läsa Nej tack till amorteringskrav

Ingves tar rygg på de stora

Som väntat sänkte Riksbanken räntan. Nu ligger den på rekordlåga -0,5 procent. Samtidigt sänks prognosen för framtida förändringar av reporäntan. Enligt dagens pressmeddelande finns det en liten sannolikhet för ytterligare en sänkning innan det är dags för en försiktig höjning under 2017. Fortsätt läsa Ingves tar rygg på de stora

En vanlig regnig onsdag i februari

Då var det återigen dags för Riksbankscheferna att slå sig ned kring det ovala bordet i Riksbankshuset på Brunkebergstorg i Stockholm. Idag (med offentliggörande imorgon) ska de bestämma om räntan ska lämnas oförändrad eller om den ska sänkas ytterligare en bit ned i minusträsket. Många bedömare lutar åt det senare av det enkla skälet att Riksbankens fokus helt och hållet ligger på att få upp inflationen. Och i det fallet sitter den svenska centralbanken i knäet på de stora centralbanksdrakarna.
Fortsätt läsa En vanlig regnig onsdag i februari

Dags att plocka fram valutavapnet?

Än en gång hamnade inflationen under Riksbankens prognos, enligt SCB:s dagsfärska statistik. Mätt med det vanliga KPI-måttet steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i december med obefintliga 0,1 procent. Enligt Riksbankens favoritmått KPIF (där räntan rensats bort) landade inflationen på 0,9 procent.

Med tanken på att irritationen hos Riksbanksledningen var stor redan efter det svaga utfallet i november (KPIF = 1 procent), lär den knappast ha blivit lugnare av dagens ännu svagare besked. Räkna därför med att Riksbanken kommer att agera, om inte förr så i samband med nästa räntemöte den 10 februari. Fortsätt läsa Dags att plocka fram valutavapnet?