Delad kunskap är gödning för processen

I förra veckan hade jag förmånen att få arbeta tillsammans med Svenska Stadskärnor i Motala. Vi genomförde där en kurs i Urban Centre Management som syftade till att ge alla aktörerna i staden en gemensam kunskapsplattform. Denna kunskapsbas, tillsammans med deltagarnas samlade erfarenheter, skapar goda förutsättningar för den fortsatta utvecklingen.

bild (11)Vi hade föreläsningar och workshops kring attraktivitet, tillgänglighet, trender och processledning. Det är slående att när nästan 50 personer kommer ihop i samma sal, då föds idéer och kreativitet. Men det krävs också mycket av den staden som genomför satsningen. Det kärvs en god vilja hos samtliga aktörer att utveckla och förbättra. Men det krävs också politiker med en öppen och samverkansinriktad attityd. Jag har exempel på många städer där de beslutande politikerna och tjänstemännen aldrig skulle släppa garden och våga släppa in allas åsikter kring stadens utveckling i processen. Många är rädda om sina egna väletablerade stuprör som man finner så enkla att arbeta i. Då får ingen komma och störa. Många beslutsfattare vågar inte ta den risken.

Så är det dock inte i Motala. Där är stämningen god, man är öppen och bjuder frikostigt på sina tankar och idéer. Utbildningsdagarna resulterade i en rad förbättringsåtgärder och ett förtydligande av den vision man har för Motalas stadskärna. Man rustar inför framtiden och är redo att möta de urbana utmaningar som bl a våra förändrade beteende och ökande e-handel för med sig, inte bara för fastighetsägarna, utan för alla stadens aktörer. Bra jobbat Motala!

Jag skulle därför gärna se att fler städer samlar styrkorna så tydligt som Motala nu gör. Jag och Svenska Stadskärnor kommer gärna till fler städer och hjälper till med stadsutvecklingen så gott vi kan. Urbaniseringens effekter är inte alltid gynnsamma för alla städer och dess fastighetsmarknad, man måste arbeta hårt om marknaden viker. Men även städer som växer måste vara aktiva för att bibehålla och stärka sin position, utvecklingen går inte i rätt riktning om bara låter saker bero. Läs gärna mer om möjligheterna på http://www.svenskastadskarnor.se/UCM/.pg_4 Eller kontakta gärna undertecknad!

Städerna ska växa på höjden

Gothia byggsSveriges kraftigt belastade infrastruktur sätter onödiga gränser för utvecklingen i våra tillväxtregioner. Bättre kollektivtrafik för alla pendlingsresenärer hjälper en del, men pseudolösningar som exempelvis införandet av trängselskatt får marginella och ofta tillfälliga effekter på vårt beteende medan själva grundproblemet kvarstår – att vi bor på ett ställe och arbetar på ett annat. Lösningen är lika enkel som den är genialisk och välkänd. Om vi bygger på höjden kan fler av oss bo och arbeta på samma ställe. Det ökar platsens ekonomiska styrka och med mer utrymme för människor och kompetens stärks även platsens kreativa potential och dess bidrag till hela kommunens och regionens utveckling.

Att lägga till några våningsplan på en åtta- eller tiovåningsbyggnad är i sammanhanget en näst intill försumbar kostnad. Samtidigt är de samhällsekonomiska vinsterna enorma när tillkommande bostäder och kontorsytor räknas om i kommunala intäkter, arbetstillfällen och minskad belastning på miljö och infrastruktur. Dessutom skapar fler boende och fler kontorslokaler bättre förutsättningar för ekonomiskt hållbara butikslokaler i bottenplan vilket möjliggör en attraktiv blandstad som lever och är trygg hela dygnet.

Kort sagt, att bygga lågt i våra tillväxtstäder är ett dumt slöseri med pengar och yta. Såväl miljömässiga som ekonomiska argument stärker detta påstående. Varje sexvåningshus som byggs i dag är inte en seger utan en missad chans att skapa bostäder och lokaler för tre- eller fyrdubbelt så många. Detsamma gäller det vettlösa bevarandet av äldre låg stadsbebyggelse i centrala lägen i våra större städer. Det finns inget självändamål med att inte bygga på fler våningar på de byggnader som tål det från exempelvis sextio- och sjuttiotalet. Det måste vi tillåta. Det blir nämligen ingen utveckling utan förändring och jag vågar lova att den stad som ger upp ambitionen att utvecklas kan packa ihop och ta bussen till nästa stad direkt. Så tuff är konkurrensen om att attrahera människor och skapa tillväxt idag.

Städer ska växa inifrån och ut, men idag ser vi motsatt trend i Sverige. Kommunal feghet, antikvarisk inställning till stadsbyggnad och absurda överklagandeprocesser driver nybyggnationen till åkermark i utkanten av städerna. Ingen tycker egentligen att det är där städerna bör växa, men det är den enkla vägen fram, trots att det är en katastrof för miljön med dagens fossildrivna bilpark och ännu värre för vår infrastruktur. Jag föreslår därför motsatsen. Ta den svåra men långsiktigt hållbara vägen, ta höjd för framtiden och bygg upp våra svenska stadskärnor till den dubbla höjden.