Även DN vill rädda hyresrätten

Nu kommer de tätt, kommentarerna runt vad som krävs för att vi ska få en fungerande hyresmarknad. Det är bra. Idag tar DN bladet från munnen i sin ledare där man vill rädda hyresrätten genom att bejaka Hans Linds förslag ifrån igår om att släppa uthyrningen av bostadsrätter fri. Dessutom är DN oerhört tydlig med att den nuvarande hyresmarknaden inte fungerar ”Situationen kan närmast liknas vid de reglerade marknaderna i de gamla kommunistiska staterna”. Det är ord och inga visor.

Dagens Industri har en liknande analys på sin ledarsida idag, där Tobias Wikström i Rakt på sak (ej på nätet ännu) konstaterar att ”Som en våt filt över debatten ligger de reglerade hyrorna”. Wikströms förslag till lösning ligger i att även tillåta en liberalare uthyrning i andra hand av hyresrätter, eftersom, menar Wikström, så många hyresrätter ändå står tomma. Det senare kan nog både ifrågasättas och diskuteras men visst är det ett problem att så få politiker idag är beredda att ta diskussionen om hur hyresregleringen begränsar möjligheterna till en fungerande bostadsmarknad.

Tidigare har både professor Stellan Lundström och DNs Johan Schück haft liknande synpunkter och tankegångar rörande hur hyresregleringen begränsar möjligheterna till en fungerande hyresmarknad. Och det är bra att vi blir fler och fler som inser att vägen till en fungerande hyresmarknad också måste innehålla en friare hyressättning som bättre speglar de boendes värderingar. Sedan kan det också vara uppfriskande om man genom kompletterande förslag hittar fler lösningar, men vi måste vara klara över att det måste till förändringar i det befintliga beståndet av hyresrätter om det skall få effekt. Det räcker inte att öka andrahandsuthyrningen.

Igår skrev jag att det ska bli spännande att höra vad politikerna tycker om prof. Linds idéer. Det gäller idag också om DNs och DIs kommentarer.

Alla goda krafter för en fungerande hyresmarknad gör nytta

I dag på DN debatt presenterar professor Hans Lind konkreta förslag till hur vi ska få en bättre fungerande hyresmarknad i tillväxtregioner och storstäder. I kort går förslagen ut på att det ägda boendet, dvs. bostadsrätter och villor, skall få hyras ut fritt. Lind menar att vi därigenom omedelbart frigör lägenheter som kan användas för de som nu står i kö och vill hyra en bostad. Det ligger säkert något i det och alla förslag som kan bidra till att skapa en bättre fungerande hyresmarknad behöver applåderas.

Jag vill ändå invända något mot Linds konsekventa utdömande av de övriga vägarna till en fungerande hyresmarknad, ökat byggande och en friare hyressättning i det befintliga beståndet av hyresrätter. Här har Lind fel – vi kan självklart komma mycket långt genom arbetet med dessa två faktorer och det får inte bli så att vi låter Linds teorier föra bort oss från det arbetet. Det är ett arbete som pågår och som tar tid, i mitt och många andras tycke alltför lång tid, men det pågår. Lind säger själv i sin debattartikel att det inte finns något motsatsförhållande mellan hans idéer och arbetet med en friare hyressättning och byggande. Det är rätt. Vi behöver flera metoder för att skapa bostäder i tillväxtregionerna.

Linds debattartikel innehåller konkreta förslag till förändringar i nu gällande lagar. Det skall bli spännande att se vilka reaktioner som kommer från politiskt håll på hans idéer. För oss som arbetar för en friare hyressättning och ökat byggande går arbetet vidare. Genom Linds artikel får vi frågan om bostadsbristen högre upp på agendan och det hjälper oss i vårt arbete.

Bostadsministern ger sig inte – det är bra!

Idag svarar bostadsminister Stefan Attefall på Barbro Engmans replik i Dagens Industri (ej på nätet). Han är väldigt tydlig: ”lägesfaktorn får inte tillräcklig betydelse” och ” Ska vi kunna bibehålla en betydande andel hyresrätter i Stockholm måste vi också ha ett bättre fungerande hyressättningssystem”.

Det är oerhört bra med så tydliga besked från regeringen i dessa för hyresmarknaden så väsentliga frågor och det torde väl också leda till eftertanke hos dem som fortfarande hävdar att de nya reglerna inte betyder någonting nytt. För det gör de. Den nya lagen öppnar för en hyressättning som bättre avspeglar marknaden, baserad på ”hyresgästers allmänna värderingar” som det står i bruksvärdesdefinitionen från 1968. Att finna dessa värderingar på rätt sätt vilar på oss parter på bostadsmarknaden. Och det måste göras på ett sätt som skapar förståelse och respekt hos hyresgästerna. Där kommer nu hyresgästernas värderingar att spela en större roll än tidigare, där kommer läget att spela en större roll än tidigare, där kommer de kommunala bostadsbolagen att agera mer affärsmässigt än tidigare. I detta ligger möjligheter och inga stora faror för hyresgästerna – det finns begränsningar i hur mycket en hyresgäst är beredd att betala för sitt boende och det finns en skyddsregel mot allt för snabba och allt för höga hyreshöjningar. Detta vet våra fastighetsägare. Så låt oss parter tillsammans ta de nya förutsättningarna till oss och arbeta för den systematiska hyressättning som lagen öppnar för. Då visar vi att vi kan hantera det ansvar vi fått. De som låtsas att allt är som förut tar inte det ansvaret.

Debatten om marknadshyror fortsätter

Johan Schück tar i en krönika i DN Ekonomi (ej på nätet ännu) upp hyresrätten och dess ställning i Stockholm. Det är intressant att han väljer att inte bara kommentera utan också föreslår lösningar för en bättre fungerande bostadsmarknad. Krönikan blir extra läsvärd av flera ting;
Johan Schück inser de viktiga sambanden mellan rörlighet på bostadsmarknaden och regionens möjligheter för tillväxt. Vidare väjer han inte för lösningen ”en övergång i riktning mot marknadshyror”, något som väl skulle varit helt omöjligt att tänka sig i debatten för något år sedan. Dessutom konstaterar han det som många utanför Stockholm redan vet – hyran bestäms i stora delar av landet redan som en effekt av tillgång och efterfrågan. Dock inte för det befintliga beståndet av hyresrätter i Stockholm.

Det krävs ”Svårsmälta politiska beslut”

Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi vid KTH, ger i dag i en debattartikel i Dagens Industri ett recept i fyra punkter på hur vi ska få balans i Stockholms bostadsmarknad. Det är en mycket läsvärd artikel där flera av förslagen innebär som han skriver ”delvis svårsmälta politiska beslut”. Stellan Lundström gör flera viktiga kopplingar mellan hyressättning, rörligheten på bostadsmarknaden och utvecklingen av regionen och menar att bara nyproduktion av bostäder inte räcker. Det är lätt att dela hans uppfattning. Svaret på balansfrågan finns i det befintliga beståndet, både när det gäller hyressättningen, och när det gäller hur skattesystemet missgynnar hyresrätten.