Det våras för exporten?

Är det äntligen dags för den efterlängtade vändningen i svensk ekonomi? Hittills har återhämtningen mest varit en förhoppning som avspeglats i olika förtroendeindikatorer. De tydliga bevisen i den faktiska statistiken har dock lyst med sin frånvaro. Alla de gröna skott som har identifierats har hittills visat sig vara fläckar på konjunkturbedömarnas ögonhinnor. Men nu är det möjligt att vi slutligen har fått ett grönt skott värt namnet. 

Mellan februari och mars steg nämligen svensk export med hela 20 procent i löpande priser, enligt SCB:s statistik. Jämfört med mars 2009 ökade exporten med nästan 9 procent. Framför allt var det varor som maskiner, transportmedel och livsmedel som ökade, medan råvaror och kemiska produkter drog åt andra hållet. De stora köparna var länder som Kina, Japan, USA, Storbritannien, Italien, Norge och Finland. 

Utvecklingen är mycket positiv. Samtidigt ska man komma ihåg att exportstatistiken är mycket volatil, dvs. den rör sig mycket upp och ned från månad till månad. Det finns alltså anledning att avvakta ytterligare ett par månader innan det är dags att ropa hej. Dessutom ligger exportvärdet fortfarande cirka 10 procent under de nivåer som gällde under första halvåret 2008. Låt oss hålla tummarna för att statsfinansiell oro och höjningssugna centralbanker inte stryper den gryende exporten i sin linda.