Bäst i klassen, men…

För inte alltför länge sedan tillhörde Sverige statsfinansernas värstinggäng. Men det är historia nu. Idag är vi bäst i klassen. Ta en titt på grafen nedan. Den är hämtad från den rapport som Eurostat presenterade idag. Den svenska regeringen har lyckats hålla finanserna i schack trots den värsta lågkonjunkturen på evigheter. Tyvärr innebär det inte att vi kan luta oss tillbaka och se framtiden an med lugn. Eurostats siffror visar att många andra har skött sig betydligt sämre, och det kan leda till problem.

I dag är det Grekland som är gängledare bland värstingarna. I tabellen ned får landet förvisso stryk av Irland. Men det som gör Grekland så problematiskt är kombinationen av mycket hög statsskuld och statistiska trixande. Under 2009 växte skulden till drygt 115 procent av BNP och den fortsätter att växa i snabb takt. Det har gjort att den grekiska staten nu får betala ett rejält risktillägg när den lånar pengar. Under de senaste dagarna har oron varit exceptionell. Och så länge oklarheterna kring IMF:s stödpaket finns kvar, kommer oron på finansmarknaderna att bestå.

Utvecklingen i Grekland har tyvärr gjort att långivarna har fått upp ögonen för svagheter även i andra euroländer. Det har lett till kraftigt stigande räntor i länder som Irland och Portugal. Allt fler börjar nu ventilera mörka tankar om valutasamarbetets framtid. Om detta tvivel får fäste bland finansmarknadernas aktörer, kommer det åter att börja storma på finansmarknaderna. Då spelar det tyvärr inte så stor roll om vi är bäst i klassen eller inte. Som liten och perifer ekonomi kommer vi att drabbas hårt.

Inte mycket nytt från Riksbanken

”Från och med sommaren eller tidig höst börjar räntan höjas mot mer normala nivåer”. Så löd beskedet från Riksbanken nu på morgonen. Det var samma besked som i februari, även om grunden för beslutet hade ändrats något.

Såväl löner som BNP förväntas bli lägre i år än vad som förutsågs i februari. Tillsammans med en lite starkare krona talar det för lägre inflation. Ökad sysselsättning, svagare produktivitetsutveckling och högre energipriser talar å andra sidan för högre inflation. Nettot för den underliggande inflationen blev därmed i princip oförändrat jämfört med februariprognosen. Slutsatsen blev också den samma: räntan höjs i sommar eller tidigt i höst.

Skuggdirektionen går på magkänslan

En majoritet av deltagarna i Dagens industris så kallade skuggdirektion efterlyser en snar räntehöjning. Synen på konjunkturen bland de sex ”ledamöterna” skiljer sig förvisso åt, men om de hade makten över reporäntan skulle den höjas redan till sommaren.

Enligt den officiella statistiken har Sverige fått uppleva sex kvartal med negativ tillväxt och ett med nolltillväxt sedan finanskrisen utbrott. Idag ligger därför produktionen av varor och tjänster cirka 7 procent under toppnivån i början av 2008. Och ännu verkar det inte ha vänt. Mellan januari och februari föll såväl industri- som tjänsteproduktionen. Ändå vill skuggdirektionens ledamöter strama åt penningpolitiken. Varför? Jo, därför att de anser att statistiken måste vara fel.

Visst har SCB gjort några rejäla missar under senare tid, men det verkar lite väl enkelt att sopa undan statistiken av den anledningen. Jag tror i stället att det handlar om magkänslan. Skuggdirektionens ”räntehökar” tycker att det känns olustigt att räntan är så låg som den är. Det är, för att uttrycka sig med Klas Eklunds ord, ”ohållbart på lång sikt med en styrränta på 1,25 procent”.

Självklart har Klas Eklund rätt. Räntan ska definitivt inte ligga på den här nivån om det inte är motiverat. Men det är ju knappast det ”ränteduvorna” (och dit räknar jag mig själv för tillfället) säger. De anser bara att det ännu inte finns några handfasta bevis på att konjunkturen har kommit upp på fast mark. Arbetsmarknaden har förvisso utvecklats bättre än väntat. Men det beror ju på att den låga räntan gjort det möjligt att behålla folk i företagen, inte på att produktionen ångar på. Det mesta tyder snarare på att ekonomin kommer att arbeta under sin potentiella förmåga under lång tid. Så länge vi befinner oss i det läget, kommer en tidigarelagd räntehöjning bara att leda till ökad arbetslöshet och ännu svagare ekonomi. Det är ett högt pris för att bli av med en dålig känsla i magtrakten.

Ingen bubbla

Bostadsrättspriserna i de centrala delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö föll i mars med mellan 1 och 3 procent, enligt Mäklarstatistik. Är det en bubbla som håller på att spricka? Knappast.

Att priser rör sig upp och ned är ett självklart inslag på en hyfsat välfungerande marknad. Däremot är sannolikheten för en större priskrasch på bostadsmarknaden liten, vilket jag har skrivit om tidigare, både här på bloggen och i våra återkommande konjunkturanalyser. Även SBAB:s båda nationalekonomer, Tomas Pousette och Tor Borg, pekar på detta i en intressant debattartikel i dagen nummer av DN. Läs den! Argumenten för att vi inte kommer att får se en bubbla brista är tunga.

Få nya satsningar i vårbudgeten. Tack!

Vårbudgeten var befriande fri från väljarflörtande satsningar. Allt som allt föreslås satsningar för knappt 5 miljarder kronor i år. 2011 utlovas sänkt skatt för pensionärerna och en höjning av barnbidragets flerbarnstillägg. Notan för det landar på 6 miljarder kronor.

Finansministern hade redan aviserat att det inte blir några nya medel till kommunerna. Så blev det också. Därmed får kommunsektorn 12 miljarder kronor mindre att röra sig med nästa år. Knappast en valbudget av traditionellt snitt. Eftersom det är viktigt att prioritera sunda statsfinanser tackar vi för det. Det stärker finansmarknadsaktörernas förtroende för Sverige ekonomi. Låt oss bara hoppas att Riksbanken tar till sig budskapet och inte tvingar fram satsningar genom allt för snabba räntehöjningar.

Var finns lånebubblan?

I dag presenterade Nordea undersökningen ”Låneläget 2010 – belåning och boendeekonomi”. Den som oroar sig för att de flesta svenskar balanserar på ruinens brant till följd av stora bolån blir förhoppningsvis lite lugnare. Den bild som framträder handlar snarare om låntagare som har bra koll på sin privata ekonomi. Skuldsättningen i förhållande till bostadens marknadsvärde är ganska låg. För tre av fyra hushåll ligger den under 75 procent. Ja, för de flesta av dem är den bra mycket lägre än så. Hela 80 procent av låntagarna uppger också att de amorterar på sina lån.

Hushållen lägger dessutom en ganska liten del av sina inkomster på boendet. För cirka 65 procent av dem går mindre än 20 procent av nettoinkomsterna dit. Låga räntor är naturligtvis en viktig faktor bakom det gynnsamma läget. Hushållen har dock mental beredskap för högre räntor. Det stora flertalet räknar med stigande räntor redan i år. De lever alltså inte i villfarelsen att de låga räntorna är för evigt.

Visst ligger skuldsättningen på historiskt höga nivåer, men Nordeas undersökning visar tydligt att de allra flesta av oss har hyfsat bra koll på vår egen ekonomi. I det perspektivet är det rimligt att fråga sig var den lånebubbla alla talar om finns.

Anpassning eller pyspunka

I går samlades företrädare för Stockholmsregionen på hotell Hilton vid Slussen för att diskutera vad de hade gjort sedan 2006. Det året utvärderades nämligen regionens internationella konkurrenskraft av OECD. Slutsatsen då var att huvudstadsregionen visserligen stod sig väl jämfört med många andra regioner, men att förbättringar kunde göras på ett antal områden. Nu var det dags att utröna om myndigheterna hade gjort sin hemläxa.

De svagheter som pekades ut 2006 gällde bl.a. regionens marknadsföring och innovationskraft, invandrares och ungdomars tillträde till arbetsmarknaden, transportsystemet och – naturligtvis – bostadsmarknadens funktionssätt. OECD efterlyste också en nationell storstadspolitik som speglar storstadsregionernas betydelse som tillväxtmotorer.

Inför diskussionen på hotell Hilton hade ett antal viktig regionala myndigheter, i samverkan med Näringsdepartementet, tagit fram en uppföljningsrapport som systematiskt gick igenom vad som hade gjorts på de områden som OECD satt ljuset på. Slutsatsen var att en hel del faktiskt hade gjorts, men att mycket återstår. Bara det att en uppföljningsrapport hade tagits fram är dock ett gott tecken. Det visar att våra myndigheter inser vikten av att vässa regionens konkurrenskraft. Men det krävs kvicka fötter för att hänga med i den snabba globaliseringen. Anpassningsförmåga är a och o, som bl.a. landshövding Per Unckel underströk i sitt inledningsanförande.

Att skapa denna anpassningsförmåga ställer stora krav på myndigheter och privata aktörer. Det är en stor utmaning, men den måste antas. Alternativet är successivt minskad konkurrens – en regional pyspunka som sakta men säkert gör oss fattigare.

Överdriven oro för refinansiering

Jag var på ett lunchseminarium hos KPMG idag. Upprinnelsen var att ett antal internationella analyser varnat för kommande svårigheter att klara refinansieringen av lån till den kommersiella fastighetssektorn. Frågan som skulle ventileras under seminariet var om detta också gäller Sverige. I panelen fanns Lennart Sten från GE Real Estate och Per Lindblad från SEB. De utfrågades av Dag Klerfelt.

Att stora lånevolymer måste refinansieras de kommande åren råder det ingen tvekan om. Dessutom har flera finansiärer, såväl svenska som utländska, deklarerat att de vill minska exponeringen mot den svenska kommersiella fastighetssektorn. Ja, de flesta utländska finansiärerna vill tydligen lämna den svenska marknaden helt och hållet. Tankarna går motvilligt till det tidiga 90-talets stålbad. Är det vad som väntar oss? Svaret är NEJ, i alla fall om man ska våga tro på panelen.

Det enkla skälet till panelens svar är att finansiärerna inte kan lämna sina engagemang, det finns helt enkelt ingen som kan eller vill ta över lånen. Att tvinga ut fastigheterna på marknaden är inget bra alternativ, eftersom det i de flesta fall kommer att drabba finansiären i form av förluster. Då är det bättre att rulla lånen. Risken med detta är dessutom låg. En del låntagare har visserligen en belåningsgrad som överstiger finansiärernas krav, men de klarar av att betala räntorna med råge. Det gäller åtminstone så länge räntorna förblir låga. Och det var panelen övertygad om att de kommer att vara under mycket lång tid till följd av fortsatt mycket svag internationell konjunktur.

Vem kan man lita på?

Statistiska Centralbyrån, SCB, har gjort det igen – räknat fel! Dessutom verkar det som om byrån av ren skam försökt hålla låg profil. Istället för att snabbt och tydligt informera om felet, smögs rättelsen in i en fotnot i den senaste finansmarknadsstatistiken.  Den andel svenskar som sitter med rörlig ränta på sina bolån ökade därmed plötsligt från 45 till 60 procent. Felräkningen berodde på att tremånaderslån felaktigt registrerats som fasta lån.

Fadäsen är ingen mindre petitess, eftersom det rimligen har betydelse för hur Riksbanken bedömer behovet av framtida räntehöjningar. Därmed har det också stor betydelse för alla som baserar sina beslut på hur räntorna ska utvecklas framöver. Det är bara att tacka den uppmärksamme analytiker på Danske Bank som upptäckte fotnoten.

Tyvärr är det inte första gången SCB räknar fel, och det är inte heller första gången ett sådant fel får allvarliga följdverkningar. Alla minns vi hur en felräknad inflation kostade staten och skattebetalarna ett antal sköna miljarder till följd av uppräknade basbelopp. Ett potentiellt större problem är att fler och fler tappar förtroende för SCB. Och kan man inte lita på de siffror statistikbyrån levererar, kan man ju inte heller lita på alla de aktörer som fattar beslut och ger råd utifrån dessa siffror. Dags för skärpning!

Bostadspriserna stiger?

Enligt SCB:s småhusbarometer, som presenterades i dag, steg villapriserna med 2 procent under den senaste tremånadersperioden (dec-feb) jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (sep-nov). Mest steg priserna i Stockholms och Uppsala län där uppgången var 4 procent. Under det senaste året har priserna därmed stigit med 9 procent i hela landet och med 13 procent här i Stockholm. Mäklarförbundets statistik visade häromveckan att motsvarande utveckling även gäller bostadsrätter.

SCB redovisar också genomsnittspriser för villor i olika regioner. Biligast är det i Västernorrland där snittpriset ligger strax under miljonen. Stockholm toppar, inte oväntat, listan med ett snittpris på 3,6 miljoner kronor. Snittet för hela landet är 2 miljoner kronor.

Statistiken lär knappats lugna Finansinspektionen och Riksbanken i deras försök kyla av bostadsmarknaden. Å andra sidan tror jag att myndigheternas hot om lånetak och stigande räntor redan har fått effekt. Enligt mäklare jag talat med har utbudet av bostadsrätter ökat markant den senaste tiden samtidigt som köparna blivit försiktigare. Räkna därför med att prisökningen kommer att plana ut. Det har den troligen redan gjort.