Urbana tider

Snart är ännu ett år tillända. Ännu ett år har gått där vi med flit och tålamod arbetat för att utveckla våra städer. Mycket har hänt, inte bara inom den fysiska utvecklingen av våra städer, utan också inom själva ämnesområdet stadsutveckling. Frågan har fått all större gehör och väckt all större intresse. Det visar inte minst det faktum att vi nu har en stadsutvecklingsminister, hoppas nu att denna befattning finns kvar efter eventuellt extra val och därigenom får en all större betydelse.

Vi som jobbar med stadsutveckling inom vår organisation laddar nu inför 2015. Vi gör det genom idogt arbeta med att sprida inspiration och kunskap. Givetvis arbetar vi vidare med det näringspolitiska arbetet genom att ta debatten i alla medier, medverka i seminarier och träffa politiker.

För några år sedan skrev vi boken Utveckla din stad – en guide för städer med ambitioner. I dagsläget har denna bok sålt över 2500 exemplar och blivit ett uppskattat verktyg i många utvecklingsprocesser. Nu skriver vi en uppföljare som mer handgripligt går djupare i frågeställningarna hur vi arbetar med stadens förändrade förutsättningar. Hur hanterar vi urbaniseringens effekter? Hur gör vi när ungas resvanor förändras? Och vad gör vi när vi ser gamla handelslokaler stå tomma? Hot eller möjlighet? Vi reder ut begreppen! Boken trycks kring årsskiftet, vi återkommer därför så snart vi kan.

Vi vill också gärna träffa dig den 5 mars i Göteborg då vi anordnar vinterns stora träff för alla urbanister, Urbant Forum. Då har vi bjudit in forskare, debattörer och unga politiker för att diskutera framtidens stad. Du hittar mer information här:

http://www.fastighetsagarna.se/gfr/aktuellt-opinion/kalender3/kalender-2014/urbant-forum

Så arbetet för Sveriges städer fortsätter. Tillsammans gör vi 2015 till ett riktigt urbant år!

2014-11-20 11.34.37-1

 

Wifi lika självklart som p-plats?

Nåddes precis av nyheten att city i Jönköping nu erbjuder fritt wifi. Min första tanke var att det här är för bra för att vara sant. Är det första april? Nej, detta var dagens sanning och den gjorde mig glad. Hittills har jag inte noterat att någon stadskärna inför fritt wifi, tillgängligt för alla. Här ligger Jönköping i framkant.

Min nästa tanke var; varför har ingen gjort detta tidigare? Det är ju en lysande idé. Vi vet ju att många idag väljer mötesplatser, caféer och restauranger utifrån vem som erbjuder ett bra wifi. Det är ju rätt självklart egentligen, en stadskärna som ska vara den självklara mötesplatsen, en dygnet runt-öppen arena, ska ju givetvis ha ett öppet wifi.

För att kunna genomföra detta så måste det ju finnas en samverkan som klarar genomförandet. För lika enkelt och självklart som det låter så kan det ju i praktiken vara knepigt att genomföra. Det är många aktörer som ska enas och få det att funka. Allt från bredbandsleverantörer, kommunala enheter och destinationsbolag till enskilda fastighetsägare. Men det är en åtgärd som direkt skapar ökad attraktivitet och nytta. Så sno idén från Jönköping, den passar lika bra i liten som stor stad!

Min spaning för dagen blir ju utifrån detta rätt självklar. Förr eller senare är ett öppet wifi lika självklart som en tillgänglig p-plats är för besökaren i stadskärnan är idag. Kraven på tillgänglighet och bekvämlighet ökar och förändras över tiden. Dagens unga är i större utsträckning än tidigare urbanister och de kommer att ersätta dagens ändlösa parkeringsdiskussioner mot wifi-relaterade diskussioner i framtiden. Om vi inte fixar detta redan nu!

Så, Wifi åt alla! Bra jobbat, Jönköping!

Här är länken för mer information: http://wifijkpg.se/portal/