Är externhandelns era över?

Så kom den slutligen, dagen då Di rapporterar att den enorma expansionen av externhandelsytor i Sverige bromsar in. Vi har väntat länge, vi olyckskorpar som det senaste decenniet har kraxat om stadskärnornas utarmning, om skiftet från varukonsumtion till upplevelseshopping och om hur e-handeln påverkar våra konsumtionsmönster – allt detta för döva öron hos såväl köpcentrumexploatörer som kommunpolitiker. På pappret bland konferensbordets kaffekoppar såg det ju så himla lockande ut att skära en stor bit av den regionala köpkraftskakan. Fortsätt läsa Är externhandelns era över?

Läget uselt på hyresmarknaden

Nu har vi det svart på vitt. Hyresregleringen speglar inte svenska folkets värderingar. Detta kunde vi igår konstatera i en rapport som vi har tagit fram i samarbete med TNS Sifo. När man inte skrämmer upp folk med värdeladdade ord som marknadshyra och hyresreglering utan helt enkelt frågar om de tycker att det ska skilja i hyresnivå beroende på läge så är svaret kristallklart. Svenska folket tycker i snitt att det ska vara en skillnad i hyra på 45 procent mellan likvärdiga lägenheter i ett ytterområde och i centrum. Endast 7 procent tycker att skillnaden i hyra beroende på läge ska vara mindre än 20 procent medan 10 procent tycker att hyran bör skilja mer än 60 procent. Det finns med andra ord en allmän acceptans för att läget ska påverka hyresnivån. Undersökningen visar också att unga människor, som idag har svårt att komma in på bostadsmarknaden, har ännu större acceptans när det gäller hyresskillnader.

Är det då inte märkligt att det inte är så det fungerar i Sverige idag? I Stockholm som ska vara motorn för Sverige och där efterfrågan på hyresrätter är enorm skiljer det endast ca 15 procent i snitt beroende på läget. I Jönköping är det ännu värre. Där är hyran i princip helt platt. I Stockholm ser vi också konsekvenserna som nu sprider sig till andra delar av landet med en omfattande omvandling från hyresrätt till bostadsrätt och en låg investeringsvilja i nya hyresrätter. Successivt innebär det att antalet hyresrätter på marknaden minskar samtidigt som bostadsköerna ökar. På många håll är väntetiden hopplöst lång och vi ser hur en allt mer omfattande svarthandel med hyreskontrakt växer fram. Hur länge ska vi fortsätta låtsas att bostadsmarknaden inte håller på att kapsejsa?

Efter att nyheten om vår rapport publicerats i Dagens Industri utbröt en omfattande debatt i diskussionsfältet på sidan. Den skriande bristen på hyresrätter har drivit upp frågan högt på dagordningen. Många är engagerade. Många är uppgivna. En del är kalla och cyniska. Ett inlägg i diskussionen, under rubriken ”Rädda hyresrätten”, är talande för hur förvrängd synen på hyresrätten har blivit:

Jag har precis köpt en hyresrätt i Stockholm city. Hyran är låg, men priset var högt. Om man inför marknadshyror blir min hyresrätt värdelös!

I denna persons synsätt är alltså hyresrätten en handelsvara på den svarta marknaden och hyresregleringen är till för att skydda värdet på den varan, nämligen en underprissatt hyra. Det säger sig självt att den marknad som leder fram till den här typen av handlingar och resonemang inte fungerar. Hyresregleringen är ett osunt system som inte speglar våra värderingar, inte leder till rörlighet på bostadsmarknaden och inte samspelar med vår samhällsutveckling.

De som idag bor i hyresrätter i attraktiva lägen gör det på bekostnad av de som bor i mindre attraktiva lägen. De människor som drabbas värst är de som inte ens har en egen bostad. Vår undersökning visar att hyror bör sättas efter marknadsmässiga principer där såväl läge som standard och förvaltningskvalitet är avgörande, givetvis med ett bibehållet konsumentskydd. Jag representerar visserligen ett särintresse, men det är svårt att hävda att svenska folket är ett särintresse. Likaså är det svårt att förneka alla de instanser som de senaste åren har kommit fram till att hyresregleringen är skadlig och att systemet måste göras om. Här instämmer exempelvis Boverket, EU-kommissionen, Finanspolitiska rådet, OECD, Riksbanken, två statliga utredningar, Internationella valutafonden och Reforminstitutet. Det behövs inte nya åsikter. Det som behövs är nya åtgärder. Vi har lappat och lagat vår reglerade hyresmarknad länge nog. Det är hög tid att våra politiker i riksdag och regering får upp ögonen för vad som håller på att hända med bostadsmarknaden och fattar mod att ta tag i problematiken. Hyresregleringen är hålet i taket. Lösningen är inte att ställa fram en hink.

Positiva signaler från Sverigemötet

Rudolf Antoni och riksdagsledamot Henrik von Sydow

Den 15-16 mars samlades drygt 2 000 moderater, de flesta kommun- och landstingspolitiker i Karlstad för sin största årliga sammankomst, det så kallade Sverigemötet. Jag och mina kollegor som var på plats hade många positiva samtal under de två dagarna vilket lämnade intrycket att Moderater generellt sett blir allt mer intresserade av bostadspolitik. Tidigare år på Sverigemötet har intresset varit svalare och många har sagt att det främst behövs bostadsrätter. I år vann istället vårt budskap att det inte går att hålla en arbetslinje utan hyresbostäder stort gillande och det var många som ville diskutera såväl byggfrågor som marknadsmässig hyressättning.

Henrik von Sydow (på bilden) skrev för en vecka sedan tillsammans med finansminister Anders Borg en debattartikel i Dagens Industri om hur M ska få fart på byggandet. Förslagen går bland annat ut på att plan- och byggprocesserna ska skyndas på, mindre detaljreglering och färre kommunala särkrav. Dessutom välkomnar de en inriktning där skatten på att bygga och bo sänks totalt sett. Under Sverigemötet hade vi möjlighet att diskutera deras i grunden mycket bra förslag men även vår syn på behovet av en friare hyresmarknad. Detta resonemang presenterades samtidigt i en debattartikel med rubriken Sverige behöver en ny bostadspolitik i lokala NWT på lördagen då hela partiet vaknade upp i Karlstad.

Min tro och förhoppning är att vi idag bevittnar ett sent men välbehövligt uppvaknande hos Moderaterna. De tycks efter lång tystnad äntligen ha kommit till insikt om att kompetens, tillväxt och en sund bostadsmarknad lever i symbios och endast i symbios. Om några veckor möter vi Socialdemokraterna under liknande former på Svenska Mässan i Göteborg. Förhoppningsvis finner vi reformvilja även där. Bristen på hyresbostäder kommer inte att bygga bort sig själv.