En digital infrastruktur för människor närmre varandra

Under denna rubriken hade jag förmånen att prata på Business Arenas Framtidsforum 21 september. Här är mitt manus:

Få begrepp rymmer så starka kontraster som digitalisering.

Å ena sidan – OPERSONLIGT OCH DISTANSERAT
Den del av digitaliseringen som handlar om automatisering och robotisering. Och det faktum att den digitaliserade och virtuella världen har blivit en parallellvärld till att ses ”i köttet”.

Å andra sidan – MÄNSKLIGT OCH NÄRA
Digitaliseringen sätter människan i fokus och för människor närmare varandra.

Jag vill lyfta tre aspekter på det mänskliga och nära.

Fortsätt läsa En digital infrastruktur för människor närmre varandra

Urbana nyårstankar

Återigen har det blivit dags att summera ett gammalt år och fundera kring år 2015. Jag roade mig med att se vad jag skrev här för ett år sedan för att se om något slog in.

Den första delen i min nyårsspaning för ett år sedan handlade om digitaliserinen. Jag skrev att digitaliseringen av vårt samhälle kommer finnas med i de flesta urbana trender som kommer förändra förutsättningarna framöver. Så långt var jag på banan även om den trenden inte är så svår att pricka rätt.

Vidare skrev jag att handelns digitalisering redan fått genomslag. Proppen gick ur e-handeln för flera år sedan. Även denna trend har förstärkts under året.. Jag önskade mig också fler öppna wifi-nät i våra stadskärnor och här har det däremot hänt en hel del. Flera städer har öppnat wifi-nät och flera är på gång. Dessutom har frågan på ett konstruktivt sätt debatterats i flera städer vilket gett ett ökat fokus och intresse för frågan.

IMG_0019En trend underskattade jag dock vid förra årets nyårspaning. Min spaning byggde då på att vi under 2014 skull se urbaniseringen och avfolkningsbygdernas situation komma upp på agendan. Så blev det dock inte. Det har varit rätt tyst kring urbaniseringen under 2014. Alldeles för tyst.

Urbaniseringens effekter har varit tydliga men fortfarande har alltså inte debatten tagit fart. Det är tyst både nationellt och lokalt kring hur vi hittar balans mellan stad och land. Forskning visar tydliget att befolkningstillväxten förskjuts mot städerna. Städerna är vår tids tillväxtmotorer och kommer så att vara framöver. Urbaniseringens kurvor var tydliga under 2014, precis som de varit åren innan och även kommer att göra även år 2015. Det krävs ingen djupare spaning för att se det.

Min spaning inför 2014 byggde också på betydelsen av digitala städer. Kunskap, transparens och tillgänglighet är faktorer som styrs av graden av digitalisering. Allt bygger på hur vi nyttjar den moderna tekniken, för våra framtida städer. Även denna spaning flyttar jag över till 2015 med förhoppningen att denna trend blir tydligare.

Det finns alltså inga urbana trender som poppar upp ett år för att vara över till nästa. Våra städers cykler är långa och trenderna är just trender som förstärks eller minskar över tiden. Mer övergående företeelser brukar kallas flugor och sådana brukar inte påverka staden i någon större utsträckning.

Vi sätter fokus på urbaniseringens effekter och möjligheter den 5 mars. Då är du välkommen till Göteborg och Urbant Forum: http://www.fastighetsagarna.se/gfr/aktuellt-opinion/kalender3/kalender-2014/urbant-forum_goteborg