Myter som lever vidare

Fortfarande möter jag politiker, kommuntjänstemän och ibland också fastighetsägare, som lever kvar med myter om vad som driver tillväxt och stadsutveckling. Hörde så sent som härom dagen en kommunchef som sa att det viktigaste för att få folk att flytta till dennes kommun var bra skolor. Jag hörde också en näringslivschef som sa att det viktigaste uppgiften för att öka befolkningstillväxten var att kommunen raggade företagsetableringar. Fortfarande har inte faktorerna bakom tillväxt landat överallt, trots att det är 56 år sedan debattören, författaren och stadsutvecklingsikonen Jane Jacobs skrev orden ”jobs follow people”. Jobben följer människorna. Vi måste börja med människorna, utgår från oss själva.

Fortsätt läsa Myter som lever vidare

Meet the Unicorn Factory – Stockholm på Mipim 2017

Då har jag och några av mina kollegor ännu en gång varit på MIPIM. Både inför resan och när jag kommit hem får jag frågan om varför vi åker till Cannes en vecka i mars varje år, och vad vi gör där.

Jag säger då att fastighets- och regionmässan Mipim i Cannes är världens största internationella mötesplats för aktörer inom samhällsbyggnad. I år kom det ca 23 000 besökare, varav 2 600 utställare, från 90 olika länder. Av dessa är ungefär 5 300 fastighetsinvesterare. Drygt 1 000 av Mipimbesökarna är svenska politiker, fastighetsägare, fastighetskonsulter och andra aktörer med fokus på samhällsbyggnad. Fortsätt läsa Meet the Unicorn Factory – Stockholm på Mipim 2017

Min önskelista till tomten

Nu är det inte många veckor kvar av år 2016. Hemma är förväntningarna höga inför tomtens förmodade ankomst. Olika uppdaterade upplagor av önskelistor ligger lite överallt. I år toppas listorna av digitala spel i alla dess former och Star Wars-lego. Ganska enkelt att lösa för tomtens nissar alltså.

Min egen önskelista blir sannolikt lite svårare att uppfylla för tomten. Om man ska räkna bort egen god hälsa och världsfred, så finns det några saker på listan som borde vara lättare att uppfylla men som sannolikt är lite mer komplicerade.

Fortsätt läsa Min önskelista till tomten

Vart tar breven vägen egentligen?

Diskussionerna kring Postnord förs inte bara inom vår organisation, Fastighetsägarna, den förs också vid fikaborden lite överallt. Vår organisation är inte nöjd med Postnords agerande i flerbostadshusen då man mer eller mindre vill föra över sitt eget besparingskrav på fastighetsägarna och hyresgästerna. Men det är nog inte det som debatteras över fikaborden runt om i landet. Fortsätt läsa Vart tar breven vägen egentligen?

Pris till bästa utvecklingsprojekt

Alla kommuner har utmaningar att hantera inför framtiden. Det kan vara bostadsbrist, segregation, infrastruktur eller kanske en minskande befolkning. För fastighetsföretagarna innebär detta givetvis olika utmaningar och möjligheter för fastighetsutveckling. Ofta ser vi att det som skrivs i media rör större och växande städer. Men mindre orter och kommuner har andra frågor att hantera. De orter och städer som har en krympande befolkning behöver också stöttning och uppmärksamhet. Hur skapar man utveckling där?

Vi inom Fastighetsägarna har därför en viktig uppgift att sprida kunskap och lyfta goda exempel på bra initiativ inom orts- och stadsutveckling. Därför engagerar vi oss bl a i Svenska Stadkärnors verksamhet och anordnar medlemsmöte och konferenser. Urbant Forum som går av stapeln i Göteborg i mars varje år, är ett exempel. I år är vi också samarbetspartner till konferensen 250 möjligheter. Det är en konferens som anordnas av Jönköping University, i september varje år. 250 möjligheter har fokus på utvecklingsmöjligheter och initiativ i mindre kommuner.

I år tar 250 möjligheter ett ytterligare steg och instiftar ett pris tillsammans med oss på Fastighetsägarna. Priset går till bästa projekt som genomförts i en mindre kommun. Nu behöver vi din hjälp! Har du något projekt du vill nominera?

Du nominerar ett projekt via 250 möjligheters web, www.250mojligheter.com eller genom direktlänk till priset www.250mojligheter.se/250-mojligheters-hederspris/

Skicka in en kort presentation av projektet där du beskriver:

  • Projektidé
  • Projektets syfte och målsättning. Projektet kan både ha genomförts eller vara pågående just nu.
  • Beskriv vilka parter som varit delaktiga och på vilket sätt.
  • Hur har utfallet varit?
  • Vilka lärdomar har gjorts under genomförandet?

Missa inte denna möjlighet att lyfta goda utvecklingsexempel! Och träffa oss gärna i Jönköping den 7-8 september!

 

Ta denna chans att göra Sveriges bostadsmarknad bättre rustat för framtidens utmaningar

Att regeringen med finansminister Magdalena Andersson (S) i spetsen bjuder in till blocköverskridande samtal om bostadspolitiska reformer är mycket välkommet. Bygg- och bostadsmarknaden har i decennier dragits med stora strukturella problem. Problemen berör både finansiering och beskattning, men också ett hyressättningssystem som dömts ut av alla som utrett den svenska bostadsmarknaden. De senaste årens bostadspolitiska satsningar och regelförenklingar har varit för snuttifierade och små för att i grunden förändra en bostadsmarknad som befinner sig i kris. För att få en bättre fungerande bostadsmarknad krävs genomgripande strukturreformer. Reformer som kräver politiskt mod att besluta om. Fortsätt läsa Ta denna chans att göra Sveriges bostadsmarknad bättre rustat för framtidens utmaningar

Myndigheter och stadsutvecklingen

Ännu ett år är snart tillända, ett år där det faktiskt hänt en del inom mitt ämne stadsutveckling. Medvetenheten och förståelsen för behovet av att utveckla våra orter och städer har ökat. Det har jag visserligen sagt varje år de senaste decennierna, men nu har något annat hänt. Flera myndigheter har fått upp ögonen för möjligheten att nå resultat i egen verksamhet genom samverkan med privata aktörer. Detta kittlar ju givetvis en gammal räv inom centrumutveckling som jag.

Fortsätt läsa Myndigheter och stadsutvecklingen

Fördubblade skatter förödande för företagen

I Sverige har vi alltid betalt skatt utifrån resultat. Enligt Företagsskattekommitténs förslag skall företagen betala skatt även om de går med förlust, om förlusten beror på att räntorna ökat kraftigt. Förslaget skulle därmed drabba två typer av företag hårdast, kapitalintensiva företag och företag i tillväxtfas som behöver lån för att kunna utveckla sin verksamhet och växa. Dessa två företagstyper finns det många av inom fastighetsbranschen.

Vi har från våra medlemsföretag tagit del av många exempel på hur förslaget, om det blev verklighet, skulle drabba fastighetsföretagen negativt. Ett av exempel är ett familjeföretag i Mellansverige, som till hälften belånat marknadsvärdet av sitt fastighetsbestånd och skulle få fördubblad skatt från 250 tkr till 500 tkr på grund av det slopade ränteavdraget. Om räntan då går upp till de nivåer som Riksbanken förutspådde för att inte säga varnade för bara för något år sedan, skulle detta välskötta företag närma sig röda siffror på slutraden. Men företaget skulle lika fullt betala en halv miljon kronor i skatt, befängt eller hur?!                     Västerås

Den fundamentala förändring som förslaget innebär, det vill säga att företag kan få betala skatt utan att ha gjort vinst, är förstås förödande för det enskilda företaget. Och i slutändan även för dess hyresgäster… Det skulle också skapa en enorm företagsekonomisk osäkerhet vilket skulle hämma investeringsviljan i hela branschen. Om vi inte pratar om utländska investerare förstås, de skulle kunna åtnjuta en klar konkurrensfördel jämfört med svenska företag, eftersom de inte drabbas av samma finansiella kostnader eller risker. I sammanhanget bör också nämnas att detsamma gäller vissa andra ägarformer i Sverige.

Vi får tydliga signaler från våra medlemsföretag att Företagsskattekommitténs förslag inte bara fördjupar den orättvisa skattesituationen för många bostadsfastighetsbolag, som exempelvis idag inte kan kvitta ingående moms utan också är branschhämmande och direkt tillväxtfientligt. Bostadsbristen, utebliven nyproduktion och upprustning av miljonprogrammet är heta politiska ämnen idag, där är finansieringsfrågan är en mycket stor del av utmaningen. Med hyresregleringen i ena änden och en oförstående kommitté i den andra, undrar i vart fall vi vem ska betala för de skenande finansiella kostnaderna som dessa kapitalintensiva utmaningar innebär? Vi får med detta sagt, hoppas att kloka politiker oavsett färg inser att Företagsskattekommitténs förslag gör sig bäst i pappersinsamlingen och det snarast möjligt.

Björn Söderholm, VD, Fastighetsägarna MittNord

Hallå! Här finns jobben!

Vi är inne i en global ekonomisk kris och just nu sköljer en våg av varsel över Sverige. Allt tyder på att fastighetsbranschen står stark och stabil i stormen, men nu har ett orosmoln dykt upp på horisonten. Det handlar då inte om varsel utan tvärtom – vi behöver rekrytera.

En undersökning visar att vart tredje fastighetsföretag väntar stora pensionsavgångar. Bland de lite större företagen behöver så mycket som vartannat företag rekrytera ny personal inom de närmsta åren. Totalt sett handlar det om 10 000 jobb på fem år. De mindre företagen söker framför allt personal till drift och underhåll. Det gör även de större företagen, men de söker också kompetens inom förvaltning, ekonomi och administration.

Arbetslösheten i landet är stor och samtidigt finns här en bransch som erbjuder hela skalan från bra uppstartsjobb till kvalificerade akademikerjobb och däremellan många karriärvägar. Problemet är att fastighetsbranschen är alldeles för okänd idag. Nio av tio fastighetsföretagare anser att branschen är okänd bland ungdomar idag. Vi måste därför bli bättre på att synliggöra oss, inte minst för unga människor som ska välja yrkesbana. Rekryteringsbehoven är stora inom drift och underhåll och det finns goda möjligheter att matcha ihop dessa jobb med unga och utlandsfödda vilket är grupper som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

I ett läge där kompetensbehovet är stort behövs också fler och mer offensiva lärosäten inriktade på fastighetssektorn. Vi ser i undersökningen även behov av tätare kontakter mellan näringslivet och skolan. Här vilar ett stort ansvar på oss som branschorganisation, men varje företag har möjlighet att själv bidra genom att exempelvis erbjuda en praktikplats. Det är ett litet men viktigt bidrag till att öka kännedomen om branschen och skapa en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad.

Nyfikna och nytänkande Miljöpartiet

Jag är nyss hemkommen efter en helg i Linköping där Miljöpartiet hade samlats för sina kommun- och landstingsdagar. Från Fastighetsägarna deltog vi som utställare med monter och personal och förde under dagarna mängder med samtal med politiker från hela landet. Överlag så är intrycket av miljöpartiet att de är öppna, nyfikna och inte alls särskilt djupt nedgrävda i någon särskild av de ideologiska skyttegravarna. Jag upplever snarare de flesta jag samtalade med som lösningsorienterade och uppriktigt intresserade av frågor som rör hyresrätten och utvecklingen i våra städer. Förvånansvärt få diskussioner under helgen handlade om miljö och energi. Istället var det bristen på hyresrätter, problemet med boendesegregation och urbaniseringens utmaningar för såväl stad som landsbygd som engagerade mest.

Jag blev även inbjuden att medverka i en panel under kommun- och landstingsmötet i syfte att ur vårt branschperspektiv kommentera Miljöpartiets utkast till nytt partiprogram. Detta var ett nytt och mycket lyckat koncept som jag hoppas att fler partier tar efter. Jag valde då att huvudsakligen fokusera på deras kapitel om bostäder. Tyngdpunkten låg på långsiktighet, samt behovet av konkurrensneutralitet mellan upplåtelseformer och mellan kommunala och privata ägare. Dessutom förmedlade jag ett skarpt nej till subventioner. Jag hade även en debattartikel i Corren som gick ut någon dag före helgen med detta huvudbudskap.

Hursomhelst så är det roligt att möta Miljöpartiet. De har på senare år mognat in i politiken och kan bidra med nytänkande och öppenhet utan att tyngas av allt för mycket bagage. Med en ung och högutbildad väljarkår samt frågor som miljö och urbanisering högt på agendan är de dessutom en ofrånkomlig faktor för fastighetsbranschen att förhålla sig till inför framtiden.