Äntligen en stadspolitik

Under Almedalsveckan sommaren 2013 inledde jag tillsammans med branschkollegor och organisationen Svenska stadskärnor ett till stora delar nytt lobbyarbete. Det grundades i att många i bland annat fastighetsbranschen upplevde att staten inte tog sitt ansvar för städernas utveckling och att det både på statlig och kommunal nivå fanns allt för mycket stuprörstänkande. De olika departementen fattade beslut som motverkade varandra, riksintresset stod mot intresset av att förtäta, detaljplanearbetet och tillståndshanteringen hängde inte alls med i de strategiska målen att skapa attraktiva, hållbara och lönsamma innerstäder. Vi drog igång kampanjen ”Jag är STADsminister” och argumenterade för att Sverige behöver en nationell stadspolitik. Vi har en landsbygdspolitik och en landsbygdsminister men ingen politik för våra städer, där utmaningarna är många och minst lika stora som på landsbygden. Ambitionen från vår sida har aldrig varit att förstatliga processer som alltid grundas i lokala förutsättningar. Snarare handlar det om att se till att de övergripande målen är samordnade och att det från statligt håll ges stöd, förutsättningar och en viljeinriktning för de kommunala besluten i stadsutvecklingsfrågor.

Almedalsveckan 2013

Fortsätt läsa Äntligen en stadspolitik

Oseriös skrämseltaktik från HGF

I dagarna skickade Hyresgästföreningen (HGF) ut brev med skadeståndskrav till de hyresvärdar i Varberg som företräds av Fastighetsägarna i hyresförhandlingarna. Kravet är på 25 000 kronor per fastighet vilket sammanlagt blir 4,7 miljoner kronor. Orsaken är att man anser att hyresvärdarna har brutit mot förhandlingsskyldigheten när de valde att stranda förhandlingarna. Detta agerande från HGF är lika oseriöst som det är felaktigt. Vi har förhandlat enligt de lagar och regler som finns. I brevet som skickats ut till våra medlemmar hänvisas till en bestämmelse som inte är tillämplig i det här fallet. Det finns med andra ord inget fog för hot om skadestånd.

Varför agerar då HGF på det här sättet? Svaret är enkelt och illa dolt. I sitt eget pressmeddelande säger de att syftet med skadeståndskravet främst är att tvinga tillbaka hyresvärdarna till förhandlingsbordet och dra tillbaka sina förslag till ny hyra. Det är med andra ord ren skrämseltaktik. Vi uppmanar därför de berörda fastighetsföretagarna i Varberg att bortse från HGFs hotbrev.

I februari strandade vi hyresförhandlingarna som har pågått sedan i höstas. Vi gjorde detta eftersom HGF har varit ovilliga att anpassa hyrorna efter hur hyresgästerna värderar läge, standard och förvaltningskvalitet, vilket vi uppfattar att både lagen och bostadsmarknaden kräver. Vi står för långt ifrån varandra. Därför måste vi nu låta Hyresnämnden pröva hyresnivåerna.

Trots att det finns en stor efterfrågan på bostäder i Varberg så byggs det för lite. Orsaken är att det inte är lönsamt på grund av de låga hyresnivåerna. Det drabbar främst de som står utanför bostadsmarknaden idag och det är detta vi samhällsbyggare vill ändra på. Men vad är det HGF vill? Kanske är det bäst att låta dem svara själva på den frågan. Pedram Kouchakpour, förhandlingschef på HGF, gjorde följande uttalande i Göteborgs-Posten häromdagen: ”Vår ambition är alltid att hålla tillbaka hyreshöjningar”. Är det att ta ansvar för samhällsutvecklingen?