Trumpologin hotar städernas utveckling

Det tycks kanske märkligt att göra en koppling mellan valet av Donald Trump till president i USA och utvecklingen av våra städer i Sverige. Det finns dock implikationer av de tendenser som Trump symboliserar och den politik han driver som gör kopplingen mycket relevant. De senaste åren har stadens segertåg varit oomtvistat. Urbaniseringen har gått fram som en urkraft och i takt med den har innovationstakten ökat och det urbana livet blivit allt mer att betrakta som en norm. Staden är dock inte ohotad och dess utveckling är allt annat än okomplicerad. Den står inför svåra utmaningar såväl när det gäller dess sociala strukturer som dess ekonomi, infrastruktur och miljöpåverkan. Det är utmaningar som endast framtida innovationer kan lösa. Frågan är hur de städer blir som växer fram under inflytande av Trump och den ideologiska anda som följer i hans spår. Har dessa städer grogrund för den kreativitet som är nödvändig för att möta såväl nutidens som framtidens utmaningar? Fortsätt läsa Trumpologin hotar städernas utveckling

Lyckat klimatmöte tack vare ledarskap och samtal i ”indaba-form”

Världen har fått ett klimatavtal. Det är väl värt att fira. Efter 20 år av misslyckade förhandlingar så gick det till sist att få enighet kring ett förslag som alla (utom Nicaragua) kunde acceptera. Det är inte svårt att hitta svagheter i den slutgiltiga kompromissen. Men innan man gör det finns det skäl att glädjas och reflektera över vad som ledde fram till att det som tidigare varit omöjligt nu blir möjligt och att det nya siktet på ett 1,5 graders mål är en positiv överraskning.

Klimatförändringarna är ett vetenskapligt faktum. Men trots kunskapen om det allvarliga läget för planeten var det inte självklart att avtalet skulle ros i hamn. Oenigheten om vem som ska dra det tyngsta lasset, hur kostnaderna ska fördelas och hur utsläppsminskningarna ska gå till, var bara några av hundratals knäckfrågor.
Fortsätt läsa Lyckat klimatmöte tack vare ledarskap och samtal i ”indaba-form”

Ska vi acceptera översvämmade källarutrymmen?

Att förändrade klimatförhållanden leder till fler extrema regnflöden har väl inte undgått någon.

I Sverige är vi inte förskonade, även om omfattningen av översvämningar kan te sig små i förhållande till länder som Bangladesh, USA, Tyskland m fl. I somras drabbades hundratals fastighetsägare i Göteborg, Mölndal och Kungsbacka och över 700 fastigheter i Norrköping av översvämningar. Senaste veckornas problem på västkusten gör att fastighetsägare bör betrakta detta som ett verkligt, återkommande och stegrande(?) problem.

I senaste numret (6:2011) av tidningen Samhällsbyggaren, som ges ut av SVR Samhällsbyggarna, läser jag tänkvärda artiklar om Extrem väderlek och Översvämningsplanering. Skribenterna lyfter fram goda exempel på vad som görs i t ex Jönköping när det gäller att identifiera riskutsatta områden och hur kommuner bör översvämningsplanera utifrån den nya nationella höjdmodellen.

Artiklarna lyfter fram frågor som ”Hur kan vi förhindra källaröversvämningar?” och ”Ska fastighetsägaren tvingas pumpa svårlöst vattenavledning eller alltid kräva självfallslösningar?”
Frågan fastighetsägare måste ställa sig är vad de kan förvänta sig i framtiden, vad de kan acceptera och vad de bör kräva att kommunerna åtgärdar för att förhindra översvämmade källarutrymmen.

Gällande åtgärder i befintlig miljö vill jag lyfta fram Ekostaden Augustenborg i Malmö där ett av delprojekten var att skapa ett öppet system för dagvatten (regnvatten och smältvatten). Positiva effekter av systemet är:

  • Ca 60 % lägre energianvändning i reningsverket
  • Minskad belastning på recipienten
  • Minskad översvämningsproblematik
  • Ökad biologisk mångfald tack vare variationsrik utemiljö

Vet du som fastighetsägare vad din kommun gör för att förhindra att Din källare översvämmas (idag och i framtiden)?