Är externhandelns era över?

Så kom den slutligen, dagen då Di rapporterar att den enorma expansionen av externhandelsytor i Sverige bromsar in. Vi har väntat länge, vi olyckskorpar som det senaste decenniet har kraxat om stadskärnornas utarmning, om skiftet från varukonsumtion till upplevelseshopping och om hur e-handeln påverkar våra konsumtionsmönster – allt detta för döva öron hos såväl köpcentrumexploatörer som kommunpolitiker. På pappret bland konferensbordets kaffekoppar såg det ju så himla lockande ut att skära en stor bit av den regionala köpkraftskakan. Fortsätt läsa Är externhandelns era över?

E-handeln ritar om kartan

Snart är det jul igen och precis som varje år så diskuteras huruvida handeln slår rekord även detta år. Den stora skillnaden är dock att i år diskuteras alltmer hur stor andel av julhandeln som kommer att gå genom e-handel. Att e-handeln står klart. Enligt e-Barometern (PostNord, Svensk Distanshandel och HUI) ökade e-handeln förra året med 14 %. Även om e-handeln bara hade 5 % av den totala handeln så tar den allt större andel.  De tre första kvartalen i år var ökningstakten 17 % . E-handeln har blivit en etablerad försäljningskanal tack vara säkra betalningssystem och utbyggd logistik och använd av en allt större del av kunderna. Svensk Handel kallar e-handeln för handelns motor.

Nu diskuteras också på hur e-handeln kommer påverka den fysiska e-handeln. Blir det cityhandeln, externhandeln eller kanske köpcentrumen som får stryka på foten? Olika siare ger olika scenarier. En del tror på köpcentrum död, andra tror att det blir cityhandeln som blir förloraren. Själv är jag övertygad om att det varken är svart eller vitt. Jag tror att alla handel kommer att påverkas i någon form.

De senaste decennierna har köpcentrumen tagit hand om den kund som prioriterat tillgänglighet i form av brett utbud, parkering och öppettider.  Många stöder tesen att köpcentrumen blir förloraren då e-handeln är bättre på att ta hand om denne kund. Sannolikt kommer en del köpcentrum få stryka på foten också på grund av att man ligger i ”fel” läge geografiskt. Men köpcentrumen har en styrka i att de är relativt lätta att omstrukturera och utveckla för att möta dagens kund. Vi ser att andelen café och restauranger ökar då kunden i högre grad använder handelsplatserna som mötesplatser. Detta har köpcentrumen utvecklat.

Cityhandeln då? Hur går det för den? Här beror nog framgången mer på den enskilde handlarens förmåga att utveckla sitt koncept och givetvis fastighetsägarens förmåga att anpassa fastigheter och lokaler för handelns behov. Citys fördel i sammanhanget är sannolikt yngre generationers mindre bilåkande och urbana fokus. Man har i mindre utsträckning varken bil eller körkort och åker därför hellre kollektivt. Citys fördel som den sociala mötesplatsen, arena för kultur och upplevelser, kommer sannolikt att stärkas i takt att vi blir bättre och bättre på stadsutveckling.

Så hittills står det nog 1-1 i matchen om kunden. Generellt gäller sannolikt att den som visar störst förändringsvilja och förändringstakt kommer att gå starkast ur e-handelsutvecklingen.  Digitaliseringen är en faktor som all handel måste hantera. Finns man inte på nätet finns man inte alls. Därmed inte sagt att man måste sälja på nätet, man måste dock marknadsföra sig och vara synlig.

Vi kommer att se nya koncept och företeelser. Vi kommer att se kombinationer mellan e-handel och butikshandel i samma koncept. Vi kommer att se fler sk ”show rooms” och shop-in-shops och många andra nya företeelser. Detta gör att fastighetsägaren måste svara upp mot dessa nya krav. Vi kommer behöva nya investeringar, nya flexibla lösningar och antagligen nya hyreskontraktsformer i framtiden.

Läs gärna mer i vår rapport om e-handeln ur ett fastighetsperspektiv: http://www.fastighetsagarna.se/gfr/aktuellt-opinion/rapporter/specialrapporter/trendspaning-e-handel-ur-ett-fastighetsperspektiv

Kan man välja bort staden som handelsplats?

parkering

När man läser kommentarsfälten under stadsutvecklingsrelaterade artiklar slås jag av hur många som säger sig välja bort staden. Man åker minsann inte till city och handlar då det finns ett sådant fantastiskt köpcentrum. Det är så dyrt att parkera och det är så dåligt utbud i staden, skriver man. Och krångligt dessutom. Men är det så? Generaliserar man inte då? Jag tror inte att det är svart eller vitt.

Både staden och externhandeln har givetvis sina fördelar. Vad man väljer är ofta en avvägning mellan olika funktioner. Ska man bara handla mycket och tunga varor är kanske externhandeln det första alternativet. Söker man shopping med ett större inslag av nöje och självförverkligande är nog staden första valet. Det är staden man ofta väljer om man väljer utifrån en rent social aspekt.

En sak är dock säker oavsett vilken handelsplats man föredrar. Staden som mötesplats är oöverträffad tack vara sin mångfald och skiftande struktur. Ingen vill bo i en stad eller kommun utan en levande stadskärna. Staden är så viktig för identiteten och varumärket att vi hänger upp allt annat utifrån detta. Ett köpcentrum är positionerat utifrån platsen och destinationen, en extern handelsplats kompletterar till sin natur övrig handel och inte minst handeln i city, och så vidare.

Stadskärnan är bäraren av platsens varumärke och identitet. Utifrån stadskärnan bedömer vi ofta hela staden och kommunen. Stadskärnan är hjärtat och motorn i staden och regionen. Den rollen kan aldrig ett köpcentrum ta. Men allt hänger ihop och stadskärnan blir även bättre av att ha en balanserad och väl fungerande externhandel. Det finns städer, både i Sverige och inte minst på andra sidan Atlanten, där externhandeln helt har tagit över. Effekterna av detta blir slående. Staden och kommunens totala attraktivitet tar stryk och utveckling uteblir. I värsta fall stagnerar samhället.

Så handla var du vill men i slutändan klarar du dig inte utan stadskärnan. Den påverkar oss alla.