Hallå! Här finns jobben!

Vi är inne i en global ekonomisk kris och just nu sköljer en våg av varsel över Sverige. Allt tyder på att fastighetsbranschen står stark och stabil i stormen, men nu har ett orosmoln dykt upp på horisonten. Det handlar då inte om varsel utan tvärtom – vi behöver rekrytera.

En undersökning visar att vart tredje fastighetsföretag väntar stora pensionsavgångar. Bland de lite större företagen behöver så mycket som vartannat företag rekrytera ny personal inom de närmsta åren. Totalt sett handlar det om 10 000 jobb på fem år. De mindre företagen söker framför allt personal till drift och underhåll. Det gör även de större företagen, men de söker också kompetens inom förvaltning, ekonomi och administration.

Arbetslösheten i landet är stor och samtidigt finns här en bransch som erbjuder hela skalan från bra uppstartsjobb till kvalificerade akademikerjobb och däremellan många karriärvägar. Problemet är att fastighetsbranschen är alldeles för okänd idag. Nio av tio fastighetsföretagare anser att branschen är okänd bland ungdomar idag. Vi måste därför bli bättre på att synliggöra oss, inte minst för unga människor som ska välja yrkesbana. Rekryteringsbehoven är stora inom drift och underhåll och det finns goda möjligheter att matcha ihop dessa jobb med unga och utlandsfödda vilket är grupper som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

I ett läge där kompetensbehovet är stort behövs också fler och mer offensiva lärosäten inriktade på fastighetssektorn. Vi ser i undersökningen även behov av tätare kontakter mellan näringslivet och skolan. Här vilar ett stort ansvar på oss som branschorganisation, men varje företag har möjlighet att själv bidra genom att exempelvis erbjuda en praktikplats. Det är ett litet men viktigt bidrag till att öka kännedomen om branschen och skapa en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad.