Bostadskrisen är en politisk skapelse

I förra veckan lyfte Stockholmsmoderaterna, SvD Debatt 14/4, förtjänstfullt fram reformbehovet för att lösa den akuta bostadskrisen. Jag instämmer helt i att om vi på allvar menar att vi har en kris på bostadsmarknaden också behöver agera som att det är en kris. Fyra av de fem skarpa förslagen gäller politiska beslut för att skapa undantag från vissa plan- och byggregler i syfte att öka bostadsbyggandet i Stockholm. Det är mycket bra och nödvändiga initiativ för att snabbt kunna öka byggandet och ta Stockholm ur bokrisen.

Men Moderaternas femte förslag, en uppmaning till parterna på bostadsmarknaden att lösa hyressättningen, är inte att ta politiskt ansvar. Fortsätt läsa Bostadskrisen är en politisk skapelse

Bostadspolitik valåret 2014

PolitikerdebattFastighetsmässan i Göteborg idag presenterade Fastighetsägarna en bostadspolitisk debatt med bred politisk medverkan. Uppställningen var Veronica Palm (S), Henrik von Sydow (M), Ola Johansson (C), Lars Tysklind (FP), Magnus Jacobsson (KD) och Jan Lindblom (MP). Enligt Palm var det här den första av en lång rad debatter under valrörelsen fram till september 2014. Och det märktes att det endast är ett år kvar till valet för det var en ovanlig stuns i debatten. Även om de konkreta åtgärdsförslagen är få så tycks partierna profilera sig allt tydligare inom bostadsfrågorna. Exempelvis ansåg von Sydow att Moderaterna driver en bostadslinje medan Socialdemokraterna driver en bidragslinje med tydlig hänvisning till Socialdemokraternas utlovade byggbonus på en miljard. Palm replikerade med att vi under sju år av Alliansstyre har sett rekordlågt bostadsbyggande och är det någon som driver en bostadslinje så är det Socialdemokraterna. Centerns Ola Johansson stack ut hakan i debatten och sa att hyresregleringen är det enskilt största hindret för nyproduktionen av hyresrätter och att hyran borde sättas fritt för tomma och nybyggda lägenheter. Här fick han stöd av KDs Magnus Jacobsson med förbehållet att bostadsminister Stefan Attefall, också han KD, inte håller med.

Någonting som blev tydligt i debatten var den stora enighet som tycks råda kring att regelkrånglet måste bort och att byggprocessen måste bli snabbare. Över partigränserna tycker man att överklagandeprocessen bör kortas och att hinder som bullerkrav bör omvärderas. Samtliga debattörer tycktes dessutom vara överens om att hyresrätten är skattemässigt missgynnad i relation till övriga upplåtelseformer och att detta måste rättas till. Detta är självklart glädjande då vi länge har drivit frågan om skattebalans mellan upplåtelseformerna och snabbare byggprocesser. Det är med andra ord bara att genomföra dessa reformer. Det som behövs är mindre fundera och mer agera. Slutligen fick samtliga ta ställning till frågan om bostadspolitik blir en valfråga i riksdagsvalet 2014. På detta svarade alla JA, fast några med förbehållet att bostadspolitiken kommer upp på dagordningen för att den är så intimt knutet till jobbfrågan.

Mitt intryck av dagens debatt är att bostadpolitik och då framförallt hyresrättens villkor och förutsättningarna för nyproduktion är hetare frågor nu än på många år. Det är ganska exakt ett år kvar till riksdagsvalet. Det kommer att bli spännande att följa utvecklingen och jag kommer att göra allt jag kan för att hålla den här debatten levande ända fram till valurnan. Sverige inte bara förtjänar ett omtag i bostadspolitiken, vi behöver det.

Positiva signaler från Sverigemötet

Rudolf Antoni och riksdagsledamot Henrik von Sydow

Den 15-16 mars samlades drygt 2 000 moderater, de flesta kommun- och landstingspolitiker i Karlstad för sin största årliga sammankomst, det så kallade Sverigemötet. Jag och mina kollegor som var på plats hade många positiva samtal under de två dagarna vilket lämnade intrycket att Moderater generellt sett blir allt mer intresserade av bostadspolitik. Tidigare år på Sverigemötet har intresset varit svalare och många har sagt att det främst behövs bostadsrätter. I år vann istället vårt budskap att det inte går att hålla en arbetslinje utan hyresbostäder stort gillande och det var många som ville diskutera såväl byggfrågor som marknadsmässig hyressättning.

Henrik von Sydow (på bilden) skrev för en vecka sedan tillsammans med finansminister Anders Borg en debattartikel i Dagens Industri om hur M ska få fart på byggandet. Förslagen går bland annat ut på att plan- och byggprocesserna ska skyndas på, mindre detaljreglering och färre kommunala särkrav. Dessutom välkomnar de en inriktning där skatten på att bygga och bo sänks totalt sett. Under Sverigemötet hade vi möjlighet att diskutera deras i grunden mycket bra förslag men även vår syn på behovet av en friare hyresmarknad. Detta resonemang presenterades samtidigt i en debattartikel med rubriken Sverige behöver en ny bostadspolitik i lokala NWT på lördagen då hela partiet vaknade upp i Karlstad.

Min tro och förhoppning är att vi idag bevittnar ett sent men välbehövligt uppvaknande hos Moderaterna. De tycks efter lång tystnad äntligen ha kommit till insikt om att kompetens, tillväxt och en sund bostadsmarknad lever i symbios och endast i symbios. Om några veckor möter vi Socialdemokraterna under liknande former på Svenska Mässan i Göteborg. Förhoppningsvis finner vi reformvilja även där. Bristen på hyresbostäder kommer inte att bygga bort sig själv.