Den mindre ortens renässans

När jag började jobba med utveckling av köpcentrum och städer för drygt 20 år sedan, var det inte alla som riktigt såg nödvändigheten i att faktiskt utveckla sin plats eller stad. Då fick jag ofta argumentera för plats- och stadsutveckling även inom de lite större städerna. Det var som om man trodde att stadens attraktivitet var något slags tillval till den vanliga kommunala förvaltningen. Lite som man funderar på om det är bra att beställa dragkrok till nya bilen eller om det är nödvändigt med värsta glashällen när man renoverar köket. Lite så var det. Minns fortfarande när jag satt i ett kommunalt möte i en mindre stad i mellersta Sverige och kommunstyrelsens ordförande, efter mitt fördrag, yttrade: ”Nja, det där med centrumutveckling, det är nog inget för oss”. Fortsätt läsa Den mindre ortens renässans

Kan man lägga ner en ort?

bild (9)Vi är nog många som funderat på vad som ska hända med orter när befolkningen flyttar därifrån. Vissa orter tappar långsamt sin forna attraktivitet när industri, handel och andra livsförutsättningar omformas och förändras. För en del orter går utvecklingen snabbt medan för andra går det långsammare.

Men för en del orter går det bra, befolkningen ökar och människor trivs! Varför är det så?

I förra veckan hade jag nöjet att besöka ett möte hos Samhällsföreningen i Hestra, en liten ort i Småland med 1200 invånare som har en positiv befolkningstillväxt. När jag höll mitt föredrag om den mindre ortens förutsättningar och möjligheter möttes jag av engagerade och stolta människor. Mitt intryck stärktes av det goda intryck orten gjorde när jag anlände till Hestra. Välskötta hus, vackra trädgårdar och blanka bilar signalerade att här har man det bra och trivs. Intrycket av denna ort ståri bjärt kontras till den hopplöshet jag ibland möter under mina resor till andra mindre orter.

Varför är det så? Ingen enkel fråga att svara på precis. Men att det beror på människorna är helt klart. Förekomsten av eldsjälar och sociala närverk är viktiga faktorer som lyftas fram i både teori och verklighet, likaså engagemang från folkvalda som ger framåtskridande processer och handlingskraftiga initiativ.

Huvudorsaken till att utvecklingen för mindre orter ser ut som den gör är urbaniseringen. Ända sedan industrialiseringen har folk och tillväxt förskjutits mot större städer. Idag börjar dock problemen bli alarmerande i gamla bruksorter och andra mindre orter som med tiden hamnat i ”fel läge”.

Under industrialiseringen fick vi flytta till orter där arbetstillfällena finns.  Lite generaliserat uttryckt så gör vi idag tvärt om, vi väjer att bo på en plats vi finner attraktiv, för att sedan välja arbete utifrån den lokala arbetsmarknaden. Om inte orten är attraktiv att bo på så är vi inte heller så intresserade av att flytta dit, oavsett vilket jobb vi erbjuds.

På många håll ser det alltså rätt dystert ut. Husen står och förfaller, handeln har flyttar därifrån och ortens industri har lagt ner eller omstrukturerat till annan ort. Kreativeten har avstannat och liksom flutit med människorna i flytten. När man sedan hör ortens politiker säga att det är nog inte så illa som det ser ut, får vi bara hit nya industrier så löser det sig, då man vet att det är riktigt allvarligt. Då står man framför en ort som helt tappat verklighetsförankringen. När initiativkraften saknas hos den politiska ledningen blir det svårt för näringslivet att kompensera och parera. Då kommer frågan att behöva ställas: Kan man lägga ner en ort?