Ett dreamteam för Sveriges städer

Igår deltog jag på Stadens dag, som var en nationell konferens med fokus på stadens möjligheter och utmaningar. Bakom arrangemanget stod City i Samverkan och organisationen Svenska Stadskärnor. Bland annat lanserades då vår nya guidebok i stadsutveckling, som redan har sålt i nära 500 exemplar över hela landet. Att denna får så god spridning är goda nyheter, inte bara för oss som har skrivit den utan även för de otaliga städer och stadsdelar som idag kämpar i brant uppförsbacke med handels- och stråkutveckling, organisation med mera. Att det finns en så stor efterfrågan på denna kunskap visar på insikt om problemen och det är ofta första steget i ett förändringsarbete.

Jag deltog även i en paneldebatt om stadspolitik tillsammans med representanter för Svensk Handel, SKL, Centrumutvecklare.se samt Boverket. I denna diskussion framkom tydligt behovet av en nationell politik för våra städer. Jag påpekade att det finns en likhet mellan jordbrukaren och fastighetsföretagaren och det är att båda är helt beroende av platsen för sin verksamhet. Men när det gäller hur de två behandlas av politiken så ser det helt olika ut. Vi har en glesbygdspolitik, men ingen stadspolitik. Vi har en landsbygdsminister, men ingen stadsminister.

Ulf Perbo, statssekreterare hos bostadsminister Stefan Attefall, höll ett frispråkigt anförande där han lyfte flera av hindren för städernas tillväxt. Exempelvis lyftes kommunala särregler för saker som energi och buller upp som ett tydligt sådant. Han bjöd även in till diskussion kring om det alls behövs en särskild stadspolitik. Detta var i sig positivt, men han uppvisade också klara brister i förståelsen av stadens komplexitet. På sätt och vis bekräftade han därmed att de departement som idag hanterar stadens frågor fungerar som stuprör snarare än kommunicerande kärl och att behovet av kunskap på tvären är stort.

Som ett svar på detta presenterade jag under dagen ännu en nyhet, Svenska Stadskärnors forskarråd. Detta nya forskningssamarbete mellan ekonomer, statsvetare, arkitekter och kulturgeorafer från hela landet är tänkt att bidra till ny kunskap och öka spridningen av den kunskap som finns kring stadens utveckling och utmaningar. Jag ser forskarrådet som ett dreamteam för Sveriges städer och har stor förhoppning om att vi gemensamt ska kunna driva tillväxten och utvecklingen i en positiv riktning för våra städer och deras invånare. Kanske kan vi till och med formulera en ny svensk stadspolitik?