Kan man välja bort staden som handelsplats?

parkering

När man läser kommentarsfälten under stadsutvecklingsrelaterade artiklar slås jag av hur många som säger sig välja bort staden. Man åker minsann inte till city och handlar då det finns ett sådant fantastiskt köpcentrum. Det är så dyrt att parkera och det är så dåligt utbud i staden, skriver man. Och krångligt dessutom. Men är det så? Generaliserar man inte då? Jag tror inte att det är svart eller vitt.

Både staden och externhandeln har givetvis sina fördelar. Vad man väljer är ofta en avvägning mellan olika funktioner. Ska man bara handla mycket och tunga varor är kanske externhandeln det första alternativet. Söker man shopping med ett större inslag av nöje och självförverkligande är nog staden första valet. Det är staden man ofta väljer om man väljer utifrån en rent social aspekt.

En sak är dock säker oavsett vilken handelsplats man föredrar. Staden som mötesplats är oöverträffad tack vara sin mångfald och skiftande struktur. Ingen vill bo i en stad eller kommun utan en levande stadskärna. Staden är så viktig för identiteten och varumärket att vi hänger upp allt annat utifrån detta. Ett köpcentrum är positionerat utifrån platsen och destinationen, en extern handelsplats kompletterar till sin natur övrig handel och inte minst handeln i city, och så vidare.

Stadskärnan är bäraren av platsens varumärke och identitet. Utifrån stadskärnan bedömer vi ofta hela staden och kommunen. Stadskärnan är hjärtat och motorn i staden och regionen. Den rollen kan aldrig ett köpcentrum ta. Men allt hänger ihop och stadskärnan blir även bättre av att ha en balanserad och väl fungerande externhandel. Det finns städer, både i Sverige och inte minst på andra sidan Atlanten, där externhandeln helt har tagit över. Effekterna av detta blir slående. Staden och kommunens totala attraktivitet tar stryk och utveckling uteblir. I värsta fall stagnerar samhället.

Så handla var du vill men i slutändan klarar du dig inte utan stadskärnan. Den påverkar oss alla.