Staden i mitt hjärta

Idag har seminariedagen Stadens Dag gått av stapeln, ett samarrangemang mellan City i Samverkan i Stockholm och Svenska Stadskärnor. Orts- och stadsutveckling är en inte bara en prioriterad fråga för oss på Fastighetsägarna, den har ett stort samhällsintresse också. Vi var många kollegor från Fastighetsägarna GFR men också representation från Syd. Med oss hade vi medlemmar, intressenter och samarbetspartners i de många stadskärnor där vi är engagerade. Tillsammans ökar vi kunskapen och förståelsen för varandras verkligheter, därifrån kan vi tillsammans hitta gemensamma målbilder och möjligheter. Dessutom är det ju väldigt roligt och inspirerande att diskutera och utbyta erfarenheter. Idéer föds och sprids vidare.

Jag bär med mig många tankar hem. Flera ord noterade jag förekom i de flesta föredrag och diskussioner. Samverkan är ett alltid återkommande värde ord. Andra saker som diskuterades var behovet av kompetens och kunskap. Flera talare skickade med tydliga budskap till politiken: Läs på, var en tydlig uppmaning. Och våga. Passivitet är stadsutvecklingens värsta hämsko.

Urbaniseringen var en annan trend som nämndes i flera sammanhang. Urbaniseringen är nog en av vårt tids megatrender. Sverige är ett av Europas mest urbaniserade länder, och trenden är oavbruten. Befolkningstillväxten förskjuts mot städerna, kurvorna har inte förändrats och ser inte ut att göra det heller. Urbaniseringen måste vi förhålla oss till, det går inte att vänta och tro att det löser sig. För det gör det inte, trenden mattas inte av. Därför måste vi jobba tillsammans.

Vår organisation jobbar vidare tillsammans med andra organisationer såsom Svenska Stadskärnor, Centrumutvecklare, mfl. Vi nätverkar med politiker, tjänstemän och näringsidkare. Vi är representerade i ledningsgruppen och styrelsen för Svenska Stadskärnor. Vi genomför samarrangemang och seminarier. Och inte minst en aktiv näringspolitisk verksamhet. Allt för en aktiv stadsutveckling till gagn för både stad och landsbygd. Frågorna hör ihop och har tydliga beröringspunkter.

Inom kort ger vi också ut en ny bok i ämnet, Attraktiva stråk och platser- en guide för städer med ambitioner.

Boka också den 5 mars 2015. Då arrangerar vi ett urbant forum med samma tema i Göteborg. Stay tuned!

Att lösa samhällsproblem utifrån rätt aspekt

Tillbaka från semestern tillåter jag mig fundera kring sommarens funderingar. Solen och ledigheten gör många gånger att man tillåts reflektera och sortera i huvudet. Tidigare i somras var jag i Almedalen och pratade, diskuterade och hämtade intryck kring ett av mina favoritämnen stadsutveckling. En sak som slagit mig efter de senaste årens almedalsveckor är det ökade intresset för just utvecklingen av våra städer. Det diskuteras inte bara fysisk planering utan nu också kultur, turism, handel i både city och i externa lägen, hållbarhet och våra förändrade beteenden i staden.

De flesta samhällsproblem kan inte lösas utifrån en aspekt. Bostadsbrist kan inte lösas enbart med förändrad skattelagstiftning, upplopp i en förort är inte enbart en arbetsmarknadsfråga och stadsutveckling är inte enbart en handelsfråga. Samhällsproblemen bottnar i många aspekter.

Många känner nog igen sig i att man i flera städer har skyfflat över stadsutvecklingen på handeln. Att stadens utveckling är en handelsfråga och bör därför lösas av marknaden. Inget kan vara mer felaktigt.

Många av samhällsproblemen har sitt ursprung i staden och dess problematik och måste därför utvecklas utifrån flera aspekter. Arbetsmarknad, integration, kriminalitet, ja listan kan göras lång på samhällsfrågor som också måste lösas utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv. Kan vi bygga staden på ett klokt och engagerat sätt, utifrån miljö-, sociala- och ekonomiska perspektiv, så får vi positiva effekter inom många områden. Vi kan inte låta bli att titta på stadens funktion som mötesplats när vi ska lösa andra samhällsproblem, den insikten börjar få fäste och det gör att jag ser stor förtröstan.

Efter dagarna i Almedalen så känner jag att frågan börjar få rätt fokus. Seminarierna kring stadsrelaterade frågor var många och deltagarna kom från alla håll, politiker, intresseorganisationer, tjänstemän och andra intresserade. När vi pratade stad för 20 år sedan så pratade vi oftast om event och marknadsföring som verktyg för stadskärneutveckling. Vi pratar om detta nu också men nu är marknadsaktiviteterna inte målet. Nu är marknadsaktiviteterna ett verktyg för att uppnå målet. Stadsutveckling har gått ifrån att vara ett särintrese till att bli en samhällsutvecklingsfråga som engagerar alla.

Nu börjar frågor kring orten och staden får rätt fokus och status. Allt hänger ihop. På samma sätt som orkanen utgår från epicentrum utgår samhället från orten eller stadens centrum. Det är där vi hittar motorn för en stor del av samhällsutvecklingen. Det gäller att lösa frågorna, inte bara utifrån rätt aspekt, utan ifrån flera apsekter samtidigt.

image