Bostadsförsörjningskrisen underskattad

Under de senaste åren har vi kunnat glädjas åt ett uppsving i bostadsbyggandet. Prognoserna har förvisso varit överoptimistiska, orsaksanalyserna tveksamma och de första tecknen på avmattning har kunnat skönjas, men ändå. Bygg- och mäklarstatistik ger dock en mycket begränsad bild av verkligheten. I själva verket befinner sig svensk bostadsförsörjning i kris.

När boendelösningar som användes för 1910-talets nödbostäder återkommer har cirkeln av 100 års social bostadspolitik slutits. Och trots högkonjunktur ser det inte ljust ut. Tvärtom.

Vi har studerat statistik som är avsevärt mörkare än den bygg- och mäklarstatistik vi dagligen kan läsa om i tidningarnas näringslivsdelar och publicerar i dag en rapport som beskriver behovet av nytänkande inom svensk bostadspolitik för att undvika ytterligare social utslagning. Fortsätt läsa Bostadsförsörjningskrisen underskattad

Social bostadspolitik på agendan i Cannes

Som vanligt var det en stor bredd i seminarierna under den årliga fastighetsmässan i Cannes. Ett av de mer intressanta, enligt min mening, arrangerades av Veidekke på onsdagen. Under rubriken ”Dags för en ny social bostadspolitik…men hur?” nagelfors den svenska sociala bostadspolitiken, eller snarare bristen på en sådan. Fortsätt läsa Social bostadspolitik på agendan i Cannes