Nej till experiment med social housing

I gårdagens Dagens industri kunde ni läsa om hur svårt det är att med dagens regelverk komma fram med ett nödvändigt bostadsbyggande i städer som Göteborg. Läs artikeln här. Trots att marknadsförutsättningarna finns och trots den starka viljan hos våra medlemsföretag att bygga nya bostäder och kontor har en rad hindrande regelverk och en seg och icke-transparent hantering lett till att vi idag har en akut bostadsbrist och brist på kontor i bland annat Göteborg. När det gäller bostäder handlar det dessutom mycket om en allt för låg rörlighet på marknaden. De som har turen att ha ett förstahandshyreskontrakt med låg hyra släpper inte kontraktet även om de egentligen skulle behöva ett annat boende.

Brist på bostäder och en marknad där flyttkedjorna inte fungerar gör det naturligtvis mycket svårt för resurssvaga att få en bostad. Därför har politikerna i Göteborg i en pågående markanvisningstävling bestämt sig för att testa en variant av så kallat social housing. Med det menas ett system där socialt stöd inte går till hyresgästen utan själva bostaden subventioneras. Tanken är att grannar med högre inkomster ska betala mer för sin bostadsrätt eller hyresrätt så att fastighetsägaren kan subventionera lägenheter till resurssvaga. Vi har efter noga övervägande och en intensiv dialog med politiker och tjänstemän i Göteborg avrått från denna form av social housing av flera skäl. Argumenten mot kommunens föreslagna hyresexperiment lyfte vi till exempel fram tillsammans med Handelskammaren och Byggindustrierna i en gemensam debattartikel. Läs artikeln här.

Vi förordar att individen får stöd istället för att lägenheten subventioneras. Ett starkt skäl är att vi har en stor social rörlighet i Sverige. Med ett individanpassat stöd kan bidraget upphöra när den resurssvage till exempel får ett arbete. Ifall politikerna vill tänka helt nytt för att minska segregationen kan kommunens intäkter från markförsäljningen vid byggandet av lägenheter i exklusiva lägen avsättas och användas som ett extra bostadsbidrag som möjliggör att resurssvaga kan bo i dessa lägenheter. Om vi istället låser hyran i 15 års tid långt under en marknadsmässig nivå (förslaget är 1 000 kr/kvm/år för en nybyggd lägenhet i centrum) kommer vi att få en ännu mer dysfunktionell bostadsmarknad. Det har varken Göteborg eller resten av Sverige råd med.

Om snabbtåg fanns

 

Idag tar tåget mellan Stockholm och Oslo 6 timmar. Visst skulle det vara bättre om vi kunde halvera den tiden?

Visst är det svårt att säga emot ovanstående påstående? Det är hämtat från det arbete som vi på Fastighetsägarna tillsammans med Sveriges Byggindustrier nu har dragit igång för att verka för en ny snabbtågssträckning. Den är tänkt att gå längs Tillväxtkorridoren mellan Stockholm och Oslo via Västerås, Örebro och Karlstad.
”Tillväxtkorridoren? Det har jag aldrig hört talas om” tänker du säkert och det är inte så underligt. Fokus i infrastrukturdebatten har länge legat på att koppla ihop våra egna svenska storstäder. Men låt mig tala om varför detta geografiskt och samhällsekonomiskt är en mycket intressant sträckning:

#En tredjedel av Sveriges och mer än en tredjedel av Sveriges och Norges sammanlagda befolkning finns här, totalt 4,6 miljoner människor

#40 procent av Sveriges och Norges samlade BNP finns här

#Nära hälften Sveriges och Norges universitet och högskolor ligger här (46 av 105)

#45 procent av Norges samtliga företag med över 100 anställda finns här

Tåg erbjuder klimatsmart tillväxt. En tågresa är fyra gånger mer energieffektiv än en bilresa och nio gånger mer energieffektiv än en flygresa. Det sker idag ungefär 1 miljon flygresor per år mellan Stockholm och Oslo. Det finns med andra ord en enorm potential till minskad miljöpåverkan.

Det handlar också om att ytterligare stärka och fullt ut kunna dra nytta av banden med grannlandet i väst. Gränspendlingen mellan Sverige och Norge är nästan lika stor som gränspendlingen mellan Danmark och Sverige över Öresund. Sverige investerar mer i Norge än i Finland och Danmark tillsammans. Norge investerar dubbelt så mycket i Sverige som i Finland och Danmark. I grund och botten handlar det om att skapa tillväxt och tillgänglighet, främja sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet, förstora och koppla ihop de lokala arbetsmarknaderna. På så sätt kan vi också säkra fastighetsvärdena längs tågsträckningen.

För att få med unga på tåget har vi nu startat kampanjen ”om snabbtågfanns” på sociala medier. Målbilden var att få minst 1000 likes/följare på Facebook och på så sätt göra unga människors röster hörda. Det målet passerades glädjande nog redan det första dygnet efter lanseringen. Nu tar vi kampanjen vidare i syfte att väcka uppmärksamhet kring vilka möjligheter som finns med en ny tågsatsning och kampanjen är startskottet för vårt fortsatta arbete längs hela sträckan. Vi behöver din hjälp med att sprida budskapet.

Gå därför in och gilla projektet på Facebook 
Kolla in vår korta kampanjfilm på You Tube och sprid den
Använd gärna haschtaggen #omsnabbtågfanns
Vi finns även på Twitter som @Omsnabbtagfanns
Mer information hittar du på vår webbplats: omsnabbtagfanns.se

om snabbtåg fanns